notariusz Freelancer
15 maja 2018

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

To, ile zapłacimy u notariusza, częściowo regulują przepisy – stawki maksymalnych opłat za usługi notarialne określa Minister Sprawiedliwości w specjalnym rozporządzeniu. Zdarza się jednak, że będziemy mogli wydać nieco mniej. Od czego jeszcze zależy wysokość taksy notarialnej? Ile zapłacimy w kancelarii za poszczególne usługi notariusza? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym krótkim artykule.

Najwyższe stawki taksy notarialnej

Maksymalne stawki notarialne określa rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z 2004 roku – trzeba jednak pamiętać o tym, że notariusz, jeśli chce, może pobierać niższe opłaty. Nie może natomiast przekraczać kwot, które znalazły się w rozporządzeniu. Z notariuszem możemy więc umówić się na niższą cenę za świadczenie jakichś usług – można się też z nim targować. Dobrym notariuszem, z którym z pewnością uda nam się dojść do porozumienia co do wysokości taksy jest Puczyłowski Sławomir.

Od czego zależy cena u notariusza?

Na wysokość taksy notarialnej wpływ ma zwykle przede wszystkim wartość wykonywanych czynności. Kiedy spisujemy testament, zawieramy intercyzę, czy potwierdzamy dziedziczenie, notariusz nakłada na nas taksę zależącą od wartości majątku, którego dotyczy dany dokument. Maksymalna taksa przy majątku poniżej 3 tys. zł, to 100 zł. Kiedy majątek mieści się w przedziale między 3 tys. a 10 tys. zł, płacimy 100 zł i dodatkowo 3% od majątku powyżej 3 tysięcy złotych – im większa kwota, której dotyczą czynności notarialne, tym taksa jest wyższa a sposób jej naliczania się komplikuje. Na przykład, jeśli czynności notarialne dotyczą kwoty między 1 mln a 2 mln zł, to taksa wynosić będzie 4.770 zł plus 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 mln.

W niektórych sytuacjach pobiera się tylko część maksymalnej taksy notarialnej – np. jej połowę, lub ćwierć. Trzeba przy tym pamiętać, że opłaty u notariusza obejmują nie tylko samą taksę, ale także podatek od czynności cywilnoprawnych, a w postępowaniu wieczysto-księgowym, także opłaty sądowe. W ramach tych opłat znajdują się np. opłaty za założenie księgi wieczystej, za ustanowienie hipoteki czy za wpisanie prawa własności do księgi. Poza tym, do opłat notarialnych należy doliczyć podatek VAT oraz koszt wykonania odpisu notarialnego. Warto wiedzieć, że jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić taksy notarialnej, ze względu na trudną sytuację finansową, mamy prawo wystąpić z wnioskiem do sądu, o zwolnienie z obowiązku zapłaty taksy notarialnej – częściowo bądź w całości.