Freelancer
26 marca 2019

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Droga formalna.

Często bywa, że śmierć bliskiej osoby nas zaskakuje. Nie jesteśmy przygotowani na takie wydarzenie, zwłaszcza formalnie. Nie wiemy jak postępować i jak działa prawo spadkowe. Nasza świadomość prawna w kwestii dziedziczenia spadkowego jest niewielka lub żadna. Jak zatem postępować, by stwierdzić nabycie spadku? Co zrobić by móc zarządzać przedmiotami wchodzącym w skład spadku?

Otwarcie spadku.

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Dokumentem, który potwierdzi otwarcie spadku, jest akt zgonu. Należy zaznaczyć, ze spadkobiercy mają sześć miesięcy na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, od momentu dowiedzenia się o otwarciu spadku. Spadek można odrzucić, jeśli na przykład składają się na niego tylko długi. Trzeba to zrobić, składając odpowiednie oświadczenie w sądzie lub u notariusza – podpowiada specjalista z Kancelarii Adwokackiej.

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić przed sądem lub przed notariuszem. Aby nabyć spadek, należy złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku.  Wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia na mocy testamentu do wniosku należy dołączyć testament oraz skrócony akt zgonu spadkodawcy. Jeśli spadek należy się spadkobiercy z mocy prawa, do wniosku dołączamy skrócony odpis aktu zgonu, skrócony odpis aktu urodzenia spadkobiercy oraz skrócony odpis aktu małżeństwa, gdy spadkobiercą jest żona lub córka, która wyszła za mąż. Jeśli zdecydujemy się na stwierdzenie nabycia spadku przed notariuszem, to sporządza on akt poświadczenia dziedziczenia, a przedtem protokół dziedziczenia. Ważne, że w przypadku aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego u notariusza muszą stawić się wszystkie osoby, które mogą zostać uznane za spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku będzie można decydować o jego podziale.

Ważne jest, aby po odziedziczeniu nieruchomości zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego, na którego terenie jest owa nieruchomość. Tylko najbliższa rodzina spadkodawcy (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha)  nie płaci podatku od spadków i darowizn. Pod warunkiem, że zgłosi spadek w  terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeśli takie zgłoszenie nie nastąpi w wymaganym terminie, trzeba będzie zapłacić podatek.