studenci Freelancer
10 lipca 2018

Zalety uczestnictwa w kołach naukowych na studiach

Uczelnie wyższe są bardzo zaangażowane w rozwój studentów, a co za tym idzie, oferują im możliwość uczestnictwa w przeróżnych kołach naukowych, które pozwalają na wszechstronny rozwój, pogłębianie swoich zainteresowań, poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy. Koła naukowe to także doskonała okazja na poznanie nowych osób i nawiązanie trwałych przyjaźni. Jakie jeszcze są zalety uczestnictwa w tego typu organizacjach?

Czym zajmują się koła naukowe?

Koła naukowe na studiach to organizacje zrzeszające studentów i sympatyków,  działające w obrębie danej szkoły wyższej. Ich głównym zadaniem jest szeroko pojęta działalność naukowa obejmująca różnego rodzaju zagadnienia. W zależności od typu uczelni, koła pozwalają poszerzać zakres swoich zainteresowań i pogłębiać wiedzę w zakresie na przykład  techniki, kryminologii, polityki, informatyki, filozofii, sportu, a także w bardzo wąskich dziedzinach, jak prawo rodzinne czy gramatyka języka japońskiego. Członkowie takich kół regularnie spotykają się na warsztatach, seminariach  i konwersatoriach, na których między innymi zajmują się planowaniem i organizacją spotkań z naukowcami, zebrań,  konferencji, promocji koła, a także imprez i wyjazdów integracyjnych. Ponadto przygotowują i wygłaszają referaty lub prezentacje dotyczące zagadnień z określonych dziedzin nauki.

Zalety uczestnictwa

Oprócz możliwości poszerzania swoich zainteresowań i zdobywania wiedzy w wybranym zakresie, a także sposobności na prowadzenie ciekawych dyskusji na tematy naukowe, koła stwarzają swoim uczestnikom możliwość wyróżnienia się z tłumu i otwierają przed nimi ścieżkę dalszej kariery, edukacji i rozwoju. Niejednokrotnie studentom udaje się opublikować swoje prace w czasopismach naukowych, a uczestnictwo w takiej organizacji może przyczynić się do zdobycia stypendium naukowego czy też ułatwienia w dostaniu się na studia doktoranckie – informuje nasz rozmówca reprezentujący Gdańską Szkołę Wyższą.

Wiedza zdobywana na studiach nie zawsze okazuje się wystarczająca, a osiągnięcie zadowalających wyników w nauce wymaga stałego dokształcania się. Członkowie kół naukowych wzbogaceni są o wiedzę i umiejętności niezwykle przydatne na rynku pracy, co z pewnością ułatwi im znalezienie satysfakcjonującego zawodu i objęcie wymarzonego stanowiska. Należy wspomnieć, iż uczestnictwo w kołach może być bardzo pomocne w procesie rekrutacyjnym poprzez zawarcie ciekawej pozycji w CV. Koła naukowe pomagają w rozwoju umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie, dobrej organizacji czasu i odpowiedzialności, co może okazać się niezwykle przydatne na konkurencyjnym rynku pracy. Na koniec warto wspomnieć, iż uczestnictwo w kołach naukowych to także spędzanie czasu z osobami o podobnych zainteresowaniach i możliwość nawiązania nowych przyjaźni z ludźmi, z którymi wiążą nas wspólne cele i pasje.