podatnik vat Podatnik
4 kwietnia 2016

Czy jestem podatnikiem VAT?

Status podatnika VAT okazuje się bardzo kłopotliwą kwestią. Niejednokrotnie nie wiemy, czy jesteśmy podatnikami – o zyskaniu statusu świadczą odpowiednie kryteria zgodne z ustawą. Kto zgodnie z przepisami prawnymi jest podatnikiem VAT? Kiedy zyskuję status podatnika i jakie są konsekwencje tego?

Podatnicy na działalności gospodarczej

Ustawa o VAT jednomyślnie określa status osób prowadzących działalność. Jeżeli prowadzisz swoją własną działalność gospodarczą, niezależnie od jej rodzaju i celu, jesteś podatnikiem VAT. Działalność gospodarcza występuje tu w szerokim rozumieniu – może mianowicie być dowolną formą zarabiania na własną rękę czy prowadzeniem gospodarstwa, pozyskiwaniem pracowniku czy pracą samodzielną, nabywaniem i sprzedawaniem towarów czy usług.

Handel pojazdami i nieruchomościami pod lupą

Organy podatkowe sumiennie analizują transakcje pojazdów mechanicznych – jeśli ich liczba jest wyjątkowo duża u jednego sprzedawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej, urząd skarbowy zobliguje do płacenia podatków. Podobnie rzecz się ma z handlem nieruchomościami. Duża aktywność na rynku nieruchomości wzbudzi zainteresowanie odpowiednich organów podatkowych. Co to właściwie oznacza duża aktywność w obu przykładach? Nie ma granicy, do której możliwy jest handel bez opodatkowania. Przymus odprowadzenia podatku jest ustalany każdorazowo w zależności od charakteru sprzedaży.

Opodatkowany handel internetowy

O ile wystawiamy jednorazową aukcję na internetowych portalach aukcyjnych bez żadnych większych zobowiązań, o tyle ciągła sprzedaż w Internecie budzi pewne wątpliwości. Możemy być pewni, że w przypadku drugiej sytuacji, nie umkniemy uwadze urzędów skarbowych. Częsta sprzedaż towarów na internetowych portalach aukcyjnych jest uznawana za wykonywanie działalności gospodarczej w celu zarobkowym. Jeżeli transakcje są zorganizowane i ciągłe, podlegają opodatkowaniu.

Podatnik VAT – podsumowanie

Podsumowując, wg przepisów prawa podatnikami VAT są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Przy czym należy pamiętać, że działalność gospodarcza rozumiana jest szeroko – niezależnie od jej celu i rodzaju. Obejmuje również różnorodną formę działalności, np. handel, usługi, produkcję, rolnictwo czy pracę na własną rękę, a także wykorzystywanie towarów i dóbr niematerialnych w sposób ciągły do celów zarobkowych.