jednolity plik kontrolny Podatnik
28 września 2020

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

System podatkowy państwa musi być szczelny – do budżetu trafiają wtedy pieniądze, które mogą być spożytkowane na potrzeby społeczne. Zarówno władzom, jak i obywatelom zależy na tym, aby minimalizować ryzyko oszustw poprzez skuteczną kontrolę. Między innymi temu służy Jednolity Plik Kontrolny. Czym on jest? Co jego wprowadzenie oznaczało dla przedsiębiorców?

Jednolity Plik Kontrolny – co to takiego?

Zapisy o Jednolitym Pliku Kontrolny znajdują się głównie w art. 82 paragraf 1b. oraz w art. 193a Ordynacji podatkowej. Niektóre podmioty gospodarcze były zobowiązane go stosować już od lipca 2016 roku.

Jednolity Plik Kontrolny stanowi ogromny zbiór danych na temat wszystkich przedsiębiorstw. Jest to też system, który umożliwia komunikację między firmami a organami skarbowymi. Dlatego stanowi on tak skuteczne narzędzie kontroli podatkowej. Instytucje państwowe mogą dzięki niemu zdobywać cenne informacje na temat operacji finansowych firm, co przekłada się na możliwość sprawdzania, czy podatki zostały uiszczone w należnym wymiarze oraz terminie. Jednolity Plik Kontrolny gromadzi dane z księgi przychodów i rozchodów, a także z ewidencji zakupów i sprzedaży.

System ten wymusił na producentach oprogramowania dla księgowości wprowadzenie sporych modyfikacji. Dostarczane przez nich rozwiązania muszą być obecnie kompatybilne z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, tak aby organ skarbowy mógł w łatwy sposób pobierać potrzebne dane. Informacje, które są przekazywane za pomocą Jednolitego Pliku kontrolnego, muszą mieć odpowiedni, określony przez ustawę układ i format – schemat XML.

Od 1 stycznia 2018 roku do sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego zobowiązane są wszystkie firmy – zarówno małe, duże, jak i mikroprzedsiębiorstwa.

Jaki jest cel wykorzystywania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Jednolity Plik Kontrolny jest oczywiście sposobem na poprawienie jakości kontroli podatkowej. Urzędnicy, otrzymując wszystkie dane w formie elektronicznej, mogą szybko zweryfikować nieścisłości w księgach rachunkowych.

„Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to także znaczne ułatwienie dla podatników. Nie muszą oni dostarczać dokumentacji finansowej osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty. Jednolity Plik Kontrolny pozwala zaoszczędzić sporo czasu zwłaszcza wtedy, kiedy jego wysyłaniem zajmuje się biuro podatkowe” – mówi specjalista z Kancelarii Podatkowo-Księgowej „FIDUS”.

Jednolity Plik Kontrolny oznacza dużo szybszą niż do tej pory kontrolę finansową, ale też brak konieczności sporządzania papierowych wydruków. Automatyzacja gromadzenia danych umożliwia również audytorom sprawniejszą analizę informacji o przychodach, stratach czy operacjach finansowych firmy.