podatek CIT biuro rachunkowe Podatnik
8 września 2021

Czym jest podatek CIT i kto musi go opłacać?

PIT to doskonale znany jednoosobowym działalnościom gospodarczym podatek dochodowy od osób fizycznych. W sytuacji, kiedy firma ma status osoby prawnej, płaci natomiast podatek CIT. Opłacać muszą go m.in. spółki prawa handlowego oraz podatkowe grupy kapitałowe. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest podatek CIT, kto musi go opłacać i jakie obecnie obowiązują stawki CIT?

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych

Odpowiednikiem podatku PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, jest właśnie CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Opodatkowaniu podlegają osoby prawne, czyli:

  • spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,
  • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • spółki jawne, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne,
  • podatkowe grupy kapitałowe (czyli co najmniej dwie spółki prawa handlowego, które są ze sobą w związku kapitałowym),
  • stowarzyszenia, fundacje, banki i inne osoby prawne.

Niektóre podmioty są ustawowo zwolnione z tej czynności. Do tej grupy należą m.in. Narodowy Bank Polski, ZUS, jednostki budżetowe, działalności rolnicze (z pominięciem działów specjalnej produkcji rolnej), fundusze inwestycyjne i emerytalne. Wszyscy pozostali przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej i nie są zwolnieni z podatku CIT, muszą rozliczać się z niego miesięcznie lub kwartalnie. Nie muszą robić tego samodzielnie: mogą zlecić taką usługę wyspecjalizowanym biurom rachunkowym.

Stawki podatku CIT

Z założenia, wysokość podatku CIT wynosi 19%. Jednak w niektórych przypadkach podatnicy mogą skorzystać z preferencyjnej stawki 9%. Z obniżonej stawki mogą skorzystać nowi podatnicy, czyli podmioty prawne, dla których dany rok podatkowy będzie pierwszym. Mogą oni korzystać z obniżonej stawki także w kolejnych latach podatkowych, jeśli pozostaną małymi podatnikami – a więc ich przychody w roku podatkowym nie przekroczą równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Nowi oraz mali podatnicy mogą także rozliczać się z podatku CIT kwartalnie.

Jeśli jednak przekroczą określony ustawą limit, od następnego miesiąca lub kwartału są zobowiązani do płacenia pełnej stawki CIT – 19%. Warto więc zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych specjalistom, np. z biura rachunkowego w Bolesławcu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał martwić się o dopilnowanie terminów i wysokości limitów. To ważne, ponieważ za niedopełnienie obowiązków podatkowych mogą grozić konsekwencje prawno-skarbowe, w tym bardzo wysokie kary finansowe.