doradca podatkowy Podatnik
28 kwietnia 2016

Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy jest osobą, która w fachowy sposób pomoże każdemu, kto zagubił się w świecie podatków. Z jego usług mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Doradca podatkowy może udzielać porad, wydawać opinie z zakresu obowiązków podatkowych, sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe, a także reprezentować swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zajmuje się on także prowadzeniem ksiąg podatkowych.

Jeśli chcemy skorzystać z pomocy doradcy podatkowego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy jego wyborze.

W sierpniu 2014 roku zawód doradcy podatkowego uległ deregulacji. Od tego czasu istnieje możliwość pełnienia obowiązków doradcy podatkowego przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego certyfikatu. Na pewno zwiększy to liczbę biur rachunkowych na polskim rynku, jednak może to oznaczać również spadek jakości tego rodzaju usług. Dlatego, jeśli nie mamy sprawdzonego doradcy podatkowego, warto skorzystać z usług kancelarii doradztwa podatkowego, która posiada doświadczenie potwierdzające jej profesjonalizm (np. kancelaria doradcy podatkowego Jacka Pukaluka). Doradca podatkowy powinien tak prowadzić księgowość, aby zapewnić jak największe oszczędności podatkowe przy możliwie maksymalnym bezpieczeństwie rozliczeń z urzędem skarbowym.

Dobry doradca podatkowy to taki, który rozumie swojego klienta. Musi wiedzieć, jakie koszty można w danym przypadku uznać za odliczalne, w jaki sposób są sprzedawane produkty, jakie są sposoby płatności za towary lub usługi oraz jaka jest płynność finansowa przedsiębiorstwa. Prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, bez znajomości tych kwestii, jest dla doradcy wręcz niemożliwe.

Istotne jest także doświadczenie doradcy w pracy dla firm, które działają w branżach podobnych do naszej. Znajomość branży jest bardzo ważną kwestią, dlatego nie bójmy się o to pytać.

Profesjonalny doradca podatkowy, zapytany o optymalizację podatkową w naszej firmie, powinien zaproponować kilka rozwiązań, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Jeśli jego odpowiedź będzie wymijająca, powinno to być dla nas ostrzeżeniem, że być może jego doświadczenie jest zbyt małe, aby mógł współpracować z naszą firmą.

Czynnikiem przemawiającym na korzyść doradcy podatkowego (np. kancelarii doradcy podatkowego Jacka Pukaluka), są pozytywne opinie i referencje pochodzące od dotychczasowych klientów. Powinniśmy przeanalizować, czy są one wiarygodne. Tylko rzetelne referencje pozwolą nam ustalić, jakim doradcą podatkowym jest osoba, z którą zamierzamy podjąć współpracę.

Aby współpraca z doradcą podatkowym nie przyniosła naszej firmie strat i czy nawet niepotrzebnych kosztów, powinniśmy się upewnić, że posiada on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku gdy popełni błąd, dzięki temu ubezpieczeniu będziemy mogli starać się o odszkodowanie, które powinno pokryć straty wywołane błędem doradcy.

Pamiętajmy, że przy wyborze doradcy podatkowego nie powinniśmy kierować się ceną jego usług, ale przede wszystkim doświadczeniem i referencjami, a także wszechstronnym podejściem do konsultowanych kwestii.