uprawnienia pomiarowe Podatnik
21 sierpnia 2018

Dla elektryków. Jak i gdzie zdobyć uprawnienia pomiarowe?

Choć do zdobycia zawodu elektryka nie jest konieczne ukończenie szkoły technicznej, posiadanie odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności jest sprawdzane podczas państwowych egzaminów, organizowanych przez Komisje Kwalifikacyjne. Tylko pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu można uzyskać uprawnienia elektryczne. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku uprawnień pomiarowych.

Zakres uprawnień elektrycznych

Jeśli zastanawiasz się nad możliwością ubiegania się o uprawnienia pomiarowe, prawdopodobnie już od pewnego czasu interesujesz się elektryką, a najpewniej pracujesz w zawodzie. Zapewne zdajesz sobie też sprawę, że do wykonywania różnych prac elektrycznych uprawniają inne kategorie.

Elektryk legitymujący się uprawnieniami kategorii E może podejmować się prac związanych z eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji; kategoria D poszerza kompetencje elektryka o możliwość dozorowania pracy kolegów po fachu. Jednak aby móc dokonywać pomiarów instalacji elektrycznych i sporządzać ich protokoły, konieczne jest zdanie dodatkowego egzaminu.

Egzamin na uprawnienia pomiarowe

Aby zdobyć uprawnienia elektryczne z pomiarami,  zatem zyskać kwalifikacje niezbędne nie tylko do obsługi, konserwacji, napraw i montażu urządzeń czy sieci elektroenergetycznych, ale także dokonywania prac kontrolno-pomiarowych, konieczne jest podejście do egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podczas egzaminu komisja sprawdza wiedzę i umiejętności elektryka w zakresie wykonywania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowych i wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, pomiarów rezystencji uziemień i izolacji, pomiarów rezystywności gruntu, a także badania elektronarzędzi, sprzętu ochronnego, dielektrycznego oraz ciągłości połączeń ochronnych i wykonawczych.

Niestety, nawet wieloletnia  praktyka na stanowisku montera czy konserwatora instalacji elektroenergetycznych nie gwarantuje pozytywnego przebiegu egzaminu. Aby skutecznie się do niego przygotować, dobrze jest wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu.

Szkolenia dla elektryków

Szukając kursu przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego, warto brać pod uwagę przede wszystkim placówki, które współpracują z komisjami kwalifikacyjnymi. Dobrym przykładem może być Ośrodek Szkoleniowy GALILEUM, który posiada oddziały w większości dużych miast Polski, a swoim kursantom umożliwia zdawanie egzaminu w tym samym miejscu, w którym odbywają się zajęcia.

Program szkolenia na uprawnienia elektryczne obejmuje zaledwie 10 godzin, w czasie których przeprowadzane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Stała współpraca z Państwowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi pozwala wykładowcom dobrze orientować się w aktualnych wymaganiach i sposobach prowadzenia egzaminów. Dzięki temu kursanci są doskonale przygotowani merytorycznie, pewni swojej  wiedzy i gotowi sprostać wymaganiom egzaminatorów.