faktura vat Podatnik, Przedsiębiorca
4 kwietnia 2016

Jak wystawić fakturę VAT?

Fakturowanie VAT jest w całości uregulowane w ustawie o podatku. Podatnicy mają obowiązek wystawiać faktury, w których znajdą się informacje o dokonanej sprzedaży, należnej kwocie, rodzaju opodatkowania czy stawce podatku, a także o samym podatniku i nabywcy. Faktury wystawia się w kilku egzemplarzach, dlatego mamy do czynienia z oryginałem i kopią faktur VAT. Sprawdź, jak w prosty sposób wystawić fakturę VAT!

Jakie informacje muszą się znaleźć w fakturze VAT?

Przede wszystkim faktura musi zawierać podstawowe dane takie jak nazwy sprzedawcy i nabywcy (nazwy firm lub imiona i nazwiska), ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej NIP. Nie może zabraknąć również dokładnej daty sprzedaży, a także daty wystawienia faktury.

Następnie powinniśmy umieścić wiadomości dotyczące samej transakcji, a więc nazwę towaru albo usługi. Jeżeli faktura dotyczy towaru – notujemy ilość sprzedanego towaru; jeśli usług – zapisujemy, jaki to rodzaj usług. Oczywiście na fakturze VAT nie może zabraknąć ceny jednostkowej (bez podatku) towaru lub usługi, stawki podatku, sumy sprzedaży z wyszczególnieniem kwot wolnych od podatku, kwoty podatku i ostateczną wartość sprzedaży wraz z podatkiem (wartość brutto).

Kiedy trzeba wystawić fakturę?

Wystawianie faktur jest podstawową czynnością związaną z prowadzeniem firmy. Ogólnie przyjętą zasadą jest, że należy ją wystawić w ciągu 15 dni od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Dodatkowe informacje o wystawianiu faktur

Aby faktura została przyjęta, musi spełniać podstawowe kryteria: zawierać wszystkie wymienione, a jednocześnie określone przepisami, elementy oraz przedstawiać dokładnie i poprawnie wyliczone stawki i kwoty. Co więcej, faktura musi być sporządzona starannie i w czytelny sposób. Kopie wszystkich wystawionych faktur, a także not do nich zatrzymuje sprzedawca, oryginały przekazuje się nabywcy.

Nowoczesne rozwiązania

W odpowiedzi na rosnące potrzeby przedsiębiorców powstają specjalne programy do księgowania faktur. Odchodzi się zatem od wersji papierowej, która może utrudniać odnalezienie poszczególnych kwitków czy zabierała nam dużo czasu. Wystarczy zainstalować odpowiedni program, aby, po wprowadzeniu odpowiednich danych, dał nam potrzebny wyciąg, zaoszczędził nasz czas i usystematyzował prace księgowe.