kursy-walut Podatnik
6 września 2016

Jak często aktualizowane są kursy walut?

Kurs waluty to nic innego jak jej cena wyrażona w innej walucie. W takim ujęciu waluta jest towarem, w związku z czym podlega na rynku wymianie i wycenie. Cenę danej waluty kształtuje popyt i podaż, te z kolei kształtują się na podstawie bilansu płatniczego i polityki walutowej rządu.

Zmiany kursu walutowego

Kursy walut stanowią wartości bardzo płynne, a na ich zmiany ma wpływ właściwie każda transakcja dokonywana na rynku walutowym – mówi ekspert z warszawskiego Kantoru Wymiany Walut „Alex”. Na podstawie informacji o transakcjach zawieranych przez wielkie agencje, takie jak Reuters i Bloomberg, w każdej sekundzie wyliczany jest średni kurs ze wszystkich bieżących transakcji.

Średnie kursy NBP

Informacje na temat zmian w kursach walut są istotne nie tylko dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodową wymianą handlową czy osób podróżujących poza granice kraju, ale także dla państwa. Dlatego informacje na temat zmian na rynku walutowym skrzętnie zbiera również Narodowy Bank Polski. Dane na temat średnich kursów walut NBP publikuje raz dziennie o godzinie 11.00.

Co wpływa na zmiany kursu walut?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, podstawowe czynniki kształtujące wysokość kursu to podaż walut obcych na krajowym rynku oraz popyt na nie. Nie bez znaczenia są także różnice stóp inflacji i procentowych na rynku krajowym i zagranicznym, ogólny stan gospodarki w danym obszarze wymiany handlowej, a nawet bieżące warunki i wydarzenia polityczne.

Częstotliwość aktualizacji kursu walut jest różna w poszczególnych kantorach. W przypadku kantorów internetowych kursy bywają aktualizowane nawet co 15 sekund, natomiast w tradycyjne kantory aktualizują centy kilka razy lub przynajmniej raz w ciągu dnia pracy. Informacja na temat daty ostatniej aktualizacji często podawana jest obok tabeli kursów.