doradca podatkowy Podatnik
27 listopada 2020

Jak napisać odwołanie do urzędu skarbowego?

Może się zdarzyć, że otrzymasz decyzję urzędu skarbowego, którą uważasz za niewłaściwą i naruszającą Twoje prawa. Czy jesteś zmuszony przyjąć ją bez zastrzeżeń? Na szczęście masz możliwość działania. W Polsce obowiązuje postępowanie skarbowe dwuinstancyjne. Oznacza to, że od każdej decyzji organu podatkowego możesz się odwołać. Warto wiedzieć, jak zrobić to skutecznie.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu i jak je napisać?

Najistotniejszą informacją jest to, że odwołać się od decyzji fiskusa możesz tylko raz. Oznacza to, że warto tak napisać podanie, by mieć jak największe szanse na uzyskanie pozytywnego dla Ciebie werdyktu.

Specjalista od zagadnień fiskalnych z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Jacka Pukaluka wyjaśnia, że na złożenie odwołania masz 14 dni od otrzymania decyzji. Twój wniosek będzie rozpatrywany przez organ drugiej instancji, pismo składasz jednak do urzędu będącego pierwszą instancją, czyli tego, który przesłał do Ciebie decyzję. Warto zadbać o wszelkie kwestie formalne, aby nie przekreśliły już na wstępie możliwości rozważenia Twojego odwołania przez urzędników.

Wniosek zaadresuj do Dyrektora Izby Skarbowej odpowiedniego urzędu. Warto załączyć dopisek „za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego” odpowiedniego dla Twojego miejsca rozliczania podatków. Jeśli skierujesz odwołanie do urzędu skarbowego w niewłaściwe miejsce, ale zmieścisz się w wymaganych 14 dniach, zostanie ono przesłane do właściwej instytucji. To jednak może znacznie przedłużyć rozpatrywanie Twojego wniosku.

W odwołaniu należy napisać, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją oraz jakie przepisy zostały naruszone przez wydający ją organ. Powołaj się na jak najbardziej konkretne zapisy. Uwzględnij także, czego oczekujesz od organu drugiej instancji. Możesz wnioskować o rozpoznanie sprawy, uchylenie decyzji lub o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Decyzja drugiej instancji

Organ odwoławczy może podjąć kilka kroków w związku z Twoim wnioskiem. Może utrzymać w mocy decyzję, czyli potwierdzić, że to, co postanowił organ pierwszej instancji, jest słuszne i musisz się zastosować do wytycznych. Może również uchylić decyzję w całości lub w części, jeśli uzna, że przepisy podatkowe zostały naruszone. Kolejną opcją jest przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, co oznacza, że całe postępowanie rozpoczyna się od początku.

Warto pamiętać, że decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. Jeśli będzie ona niekorzystna dla Ciebie, nie masz już możliwości odwołania. Pozostaje Ci jedynie wejście na drogą sądową. W tym przypadku możesz złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.