odsetki od lokaty Podatnik
20 lutego 2021

Jak obliczyć odsetki od lokaty?

Banki oferują wiele produktów finansowych, dzięki którym możliwe jest oszczędzanie oraz powiększanie swojego majątku. Jednym ze sposobów jest wpłacenie środków na lokatę. Decydując się na to rozwiązanie warto wcześniej sprawdzić, ile zyska się na danej lokacie. Można to zrobić między innymi obliczając odsetki od lokaty, dzięki którym zarabiamy. Jak poprawnie wyliczyć odsetki od lokaty?

Sposoby obliczania odsetek

Odsetki od lokaty to inaczej forma określenia zarobku, jaki zyskuje się umieszczając daną ilość kapitału na lokatę o konkretnych warunkach. Zaletą lokat bankowych jest to, że są bezpieczne i nie są związane z ryzykiem inwestycyjnym.

Jak tłumaczy ekspert z Poznańskiego Banku SpółdzielczegoWyróżnia się wiele metod obliczania odsetek od lokat. Do najpopularniejszych należą odsetki proste, które są obliczane od podstawy oprocentowania po upływie czasu określonego w umowie, a następnie po jej zakończeniu są wypłacane. Kolejny rodzaj odsetek to odsetki składane. Związane z kapitalizacją odsetek po okresie oprocentowania, a następnie od sumy powiększonej o te odsetki nalicza się kolejne, za następny okres. Ostatni ze sposobów to dyskonto, czyli potrącenie odsetek z góry za okres trwania lokaty.

Do najczęściej stosowanych sposób obliczania odsetek należą odsetki proste. Klienci sami mogą w prosty sposób obliczyć końcowy zysk korzystając z uproszczonych kalkulatorów dostępnych online.

Co wpływa na wysokość odsetek?

Należy pamiętać, że końcowa wysokość zysku z lokaty, czyli odsetek zależy przede wszystkim od wielkości oprocentowania. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, co zdecydowanie wpływa na wysokość odsetek. Warto również mieć na uwadze, że na końcowy zysk z lokaty wpływ ma również czas trwania lokaty kwota, jaką powierzamy bankowi oraz tryb kapitalizacji odsetek. Odsetki mogą być kapitalizowane na koniec dnia, tygodnia, miesiąca, roku lub okresu trwania lokaty. Oczywiście najkorzystniejsza będzie lokata terminowa z częstotliwością odsetek na koniec dnia. Jednak takie oferty lokat rzadko są oferowane przez banki.

Jakie dane potrzebne są, aby obliczyć odsetki?

Aby w szybki sposób sprawdzić zysk z danej lokaty, należy znać kwotę umieszczaną na lokacie, wysokość oprocentowania oraz okres jej trwania. Następnie kwotę depozytu należy pomnożyć przez ilość dni trwania lokaty oraz wysokość oprocentowania. Uzyskaną wartość dzielimy przez 365 i otrzymamy kwotę zysku z lokaty. Należy jednak mieć na uwadze, że od uzyskanych odsetek należy jeszcze odprowadzić podatek Belki, który wynosi 19% zysku. Końcowa kwota to przybliżony zysk netto z danej lokaty.