egzekucja komornicza Podatnik
7 października 2016

Jak określić moment wykonania usługi egzekucyjnej przez komornika sądowego?

Często zdarza się, że po złożeniu u komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wierzyciel traci możliwość śledzenia na bieżąco efektów prowadzonych czynności. Taka sytuacja w oczywisty sposób budzi niepokój czekającego na spłatę wierzyciela. Jest jednak sposób, dzięki któremu możemy mieć bieżący dostęp do informacji na temat toku postępowania.

Każdy wierzyciel wnioskujący o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ma możliwość zobowiązania organu wykonawczego do informowania na temat podejmowanych działań i ich efektów – wyjaśnia Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki.

Wniosek o udzielanie informacji

Kwestię informowania wierzyciela o efektach pracy komornika reguluje art. 760 (1) kpc. Artykuł ten stwierdza, że wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym może zobowiązać organ wykonawczy (komornika) do informowania o tym, czy przeciw dłużnikowi toczy się postępowanie, jakie sposoby egzekucji są wykorzystywanie, jaka jest wysokość wyegzekwowanych roszczeń i o aktualnym etapie postępowania.

Po co śledzić status postępowania egzekucyjnego?

Uzyskanie informacji o toczącym się postępowaniu może być bardzo przydatne, ponieważ pozwoli wierzycielowi na aktywne włączenie się w to postępowanie i szybkie podejmowanie działań, np. składanie kolejnych wniosków. Dodatkowo dane uzyskane od komornika mogą uchronić wierzyciela przed koniecznością składania odpłatnych zapytań do US albo starostwa powiatowego.

Podsumowując, dostęp wierzyciela do informacji o aktualnym stanie postępowania egzekucyjnego zapewnia nie tylko komfort psychiczny związany z poczuciem kontroli, ale także umożliwia aktywne sterowanie kolejnymi działaniami podejmowanymi przez organ wykonawczy. Co więcej, zapytanie takie jest nieodpłatne.