Podatnik
16 grudnia 2020

Jak sporządzić umowę darowizny?

Umowę darowizny sporządza się podczas nieodpłatnego przekazania pieniędzy, nieruchomości, ruchomości albo określonych praw. Czy w każdym wymienionym przypadku konieczna jest wizyta u notariusza? Co powinna zawierać umowa darowizny? Czy otrzymanie darowizny należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego i odprowadzić od niej podatek? Pytań związanych z przekazaniem mieszkania czy gotówki jest dość sporo.

Umowa darowizny w przypadku przekazania nieruchomości, ruchomości lub pieniędzy

Jeśli zamierzasz przekazać komuś własnościowe mieszkanie lub dom – wiedz, że umowa darowizny musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. W kancelarii notarialnej muszą być obecne obydwie strony, ale obdarowywany nie ma obowiązku zgłaszać otrzymanej darowizny w urzędzie skarbowym, bo robi to za niego notariusz. – Umowa darowizny nieruchomości w formie aktu notarialnego powinna zawierać dokładne oznaczenie stron, oznaczenie przedmiotu darowizny i oświadczenie darczyńcy, że dany przedmiot stanowi jego własność. Razem ze stronami określam wówczas datę wykonania wskazanej darowizny i stronę, która w związku z postępowaniem poniesie wszystkie koszty, czyli koszty notarialne i koszty sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej – wyjaśnia notariusz Agata Zawadzka-Bernesiak z kancelarii notarialnej w Łodzi.

Teoretycznie aktu notarialnego wymaga też darowizna ruchomości, na przykład samochodu lub cennej biżuterii. W praktyce często okazuje się jednak, że prywatny dokument sporządzony między stronami ma wystarczającą moc prawną. Umowa jest ważna, jeśli doszło do praktycznego spełnienia jej warunków. Nawet jeśli była to umowa ustna, obdarowany musi zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.

Z kolei umowa dotycząca darowizny pieniężnej nie wymaga formy aktu notarialnego. Warto jednak wiedzieć o tym, że tego rodzaju darowizna dochodzi do skutku już w chwili przekazania gotówki. Co więcej, obdarowywany jest zobowiązany do tego, by zgłosić ją do urzędu skarbowego.

Darowizna a konieczność odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego

Otrzymanie darowizny wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku. Wiele w tej kwestii zależy jod tak zwanej grupy podatkowej.

Do grupy 0 zalicza się małżonków, rodziców, rodzeństwo, dziadków, pradziadków i dzieci. Darowizna w tym kręgu jest zwolniona z podatku, ale trzeba zgłosić ją w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. Tak zwana grupa I, to z kolei teściowie, zięciowie lub synowe. W ich przypadku kwota darowizny wolna od podatku wynosi 9.637 zł. Grupa II, czyli dzieci rodzeństwa i rodzeństwo rodziców objęci są kwotą wolną w wysokości 7.276 zł. Grupa III, czyli pozostałe osoby, to kwota wolna w wysokości 4.902 zł.