rozliczanie podatków Podatnik
31 października 2019

Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu podatków?

Rozliczenie PIT to obowiązek każdego podatnika. Mimo dostępnych programów, które
w intuicyjny sposób pomagają dokonania rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym, wciąż wiele osób popełnia błędy podczas wypełniania formularza. Większość z nich wynika z nieuwagi i roztargnienia, jednak skutkują one nieprawidłowym złożeniem deklaracji. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez podatników i jak ich uniknąć?

Źle wpisany identyfikator

Wbrew pozorom najwięcej nieprawidłowości wynika z błędnego wypełnienia podstawowych rubryk dotyczących adresu lub identyfikatora podatnika. W pierwszej kolejności należy rozróżnić PESEL i NIP. Numer PESEL wpisują osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej, natomiast NIP jest zarezerwowany dla dużych przedsiębiorców i to tym identyfikatorem powinni się posługiwać firmy składające roczne rozliczenie podatkowe.

Oprócz błędnie wpisanego identyfikatora, podatnicy często źle wypełniają rubryki związane z danymi osobowymi – mówi specjalista z Biura Prawniczo Księgowego w Katowicach.
Niezgodności wynikają przede wszystkim z braku zaktualizowania adresu zamieszkania czy zmiany nazwiska w przypadku wyjścia za mąż – dodaje. Przed wysłaniem deklaracji warto dokładnie sprawdzić formularz czy nie ma w nich nieaktualnych danych lub literówek.

Błędy rachunkowe

Duża część błędów wynika z nieprawidłowego dokonania obliczeń podatkowych. Należy uważnie oszacować przychody oraz koszty ich uzyskania, sprawdzając jednocześnie czy wszystkie obliczenia są wpisane prawidłowo.

Dużo problemów wynika również ze złego zaokrąglania liczb, co może zmienić kwotę wyliczonego podatku. Warto zauważyć, że przy niewielkich błędach urzędnicy samodzielnie mogą dokonać korekty. Jeżeli jednak w obliczeniach znalazły się poważniejsze uchybienia, należy zrobić to samodzielnie, aby nie narazić się na przykre konsekwencje.

O czym jeszcze pamiętać

Zintegrowany system składania rozliczeń rocznych przez internet w dużej mierze uniemożliwia popełnienie błędów. Źle wypełniony formularz nie będzie możliwy do wysłania, gdyż system nie przepuści takiego rozliczenia. Warto jednak zwrócić uwagę, na drobne błędy, na które co roku uczula urząd skarbowy:

  • wypełnienie nieaktualnego druku PIT,
  • brak zaznaczenia celu złożenia deklaracji,
  • źle odliczone składki ubezpieczeniowe,
  • błędne rozliczenie podatku z małżonkiem,
  • nieprawidłowo zaokrąglona kwota 1% podatku,
  • brak podpisu pod deklaracją.

Uważne wypełnienie formularza i skrupulatne dokonanie obliczeń pozwoli uniknąć błędów oraz ułatwi rozliczenie się z urzędem. Osoby, które nie radzą sobie z wypełnieniem rocznej deklaracji PIT, mogą zlecić to księgowemu, który szybko dokona niezbędnych obliczeń.