podatki Podatnik
2 października 2021

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w Polsce?

Przedsiębiorcy w Polsce, na takich samych zasadach jak osoby prywatne, muszą opłacać podatki. Obowiązek dotyczy przede wszystkim płacenia podatku dochodowego od uzyskiwanych zarobków, ale część przedsiębiorców posiada także inne zobowiązania podatkowe. Pozostały rodzaj podatków opłaca się w zależności od konkretnej formy rozliczeń, majątku, a także zakresu korzystania ze środowiska. Jakie dokładnie podatki rozliczają przedsiębiorcy?

Podatki przedsiębiorców w Polsce

Wysokość podatku dochodowego wynika ze sposobu opodatkowania firmy. Dużą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się skala podatkowa wynosząca 18% lub 32% w sytuacji, gdy dochód przekracza 85 528 zł. Takie osoby mogą korzystać także z podatku liniowego o stawce 19%. Kwota ta nie jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu. Opodatkowanie dotyczy samego przychodu, a nie dochodu, i wynosi 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 3% lub 2%.

Przedsiębiorcy mogą także zdecydować się na pomoc biura rachunkowego, które pomoże w rozliczeniu każdego rodzaju podatku. Zalicza się do nich np. podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczący pewnych rodzajów transakcji związanych z umową sprzedaży, pożyczką i zamianą rzeczy oraz praw majątkowych. Zazwyczaj jest równy 1% lub 2% wartości transakcji. Takie osoby często związane są z podatkiem od nieruchomości, który jest uiszczany w zależności od posiadanych gruntów, budynków oraz obiektów. Wysokość podatku zależy od danej gminy, która ustala stawkę. Przedsiębiorcy, którzy posiadają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy oraz naczepy, muszą natomiast opłacać podatek od środków transportu. W tej sytuacji również gmina ustala wysokość stawki podatku. Osoby, których działalność dotyczy wprowadzania do powietrza pyłów lub gazów, do wody ścieków, lub składują odpady i pobierają wodę, muszą natomiast uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska.

Zalety usług biura rachunkowej

Księgowość firmy to skomplikowane czynności, które wymagają posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Biura księgowe są w takiej sytuacji nieocenioną pomocą w rozliczaniu podatków zgodnie z prawem i wymogami formalnymi. Od 1990 roku każdy podatnik musi samodzielnie respektować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność. Właśnie dlatego z oferty biura rachunkowego BILANS korzysta tak wielu przedsiębiorców, którym zależy na profesjonalnym prowadzeniu księgowości firmy. Profesjonaliści zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczynią się do dynamicznego rozwoju firmy.