podatki Podatnik
21 lipca 2021

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Podatki to obowiązkowe świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, które stanowią jedno z głównych źródeł krajowego dochodu. Dlatego też zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, są zobowiązani do płacenia różnych podatków. Formy opodatkowania dla przedsiębiorców są uzależnione od kilku ważnych czynników. Oprócz podstawowych podatków, które musi płacić każdy właściciel firmy, istnieją także specyficzne formy dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności. Czym charakteryzują się poszczególne formy opodatkowania dla przedsiębiorców?

Podatek dochodowy – zasady obliczania i podstawowe stawki

Podatek dochodowy to rodzaj podatku bezpośredniego, którego podstawę obliczania stanowi dochód przedsiębiorcy. Wysokość świadczenia jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania firmy. W przypadku skali podatkowej obowiązują dwie stawki – 17% i 32%. Pierwsza z nich dotyczy dochodów nieprzekraczających wartości 85 528 zł, natomiast druga jest przeznaczona dla wyższych kwot. Z kolei stawka dla podatku liniowego wynosi 19%. Specyficzną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatek dochodowy może być wówczas obliczany na podstawie kilku stawek. Najczęściej wyróżnia się 6 podstawowych wartości: 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17% oraz 20%.

Czym jest podatek VAT i kogo dotyczy?

Kolejnym ważnym zobowiązaniem przedsiębiorcy jest płacenie podatku od towarów i usług. Podatek VAT jest nakładany na usługę lub produkt na każdym etapie produkcji. Wysokość podatku zależy przede wszystkim od wartości netto transakcji kupna – sprzedaży. Warto podkreślić, że zobowiązanie dotyczy zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy produktu. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Istnieją również stawki dopasowane do specyfiki działalności firmy, na przykład: 8%, 5%, 4% lub 0%. W przypadku trudności z poprawnym obliczeniem podatku lub wypełnieniem deklaracji warto skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak Biuro Rachunkowe mgr inż. Jolanty Krzyształowskiej. Od poprawności rozliczenia podatku VAT zależy dalszy rozwój firmy.

Inne podatki dla przedsiębiorców – krótki przegląd

Przedsiębiorcy są zobowiązani do odprowadzania podatku od czynności cywilnoprawnych. Najczęściej wysokość podatku wynosi 1% lub 2% wartości przeprowadzanej transakcji. Oprócz tego właściciel firmy musi płacić podatek od nieruchomości, takich jak grunty, budynki lub budowle. Posiadacze firmowych samochodów powinni pamiętać także o podatku od środków transportu. Szczególnym podatkiem obowiązującym wszystkich przedsiębiorców jest opłata za korzystanie ze środowiska. Składają się na nią między innymi pobory wody oraz składowanie odpadów.