rozliczenia podatkowe Podatnik
5 października 2021

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Podatki pokrywają wiele wydatków i są jednym z podstawowych dochodów budżetu państwa. Stanowią one jeden z głównych czynników, który napędza gospodarkę i decyduje o jej ciągłym rozwoju. Podstawowym podatkiem dla właścicieli firm i osób prywatnych jest podatek dochodowy. Wysokość podatku jest zależna od formy opodatkowania. Prowadzenie firmy wymaga często opłacania także dodatkowych podatków. Jakie podatki są zobowiązani płacić właściciele firm?

Prowadzenie firmy – formy podatku dochodowego

Każdy właściciel firmy, który osiąga przychody, jest zobowiązany do opłacania podatku dochodowego. Największy wpływ na jego wysokość ma forma opodatkowania, która została wybrana przez przedsiębiorstwo na etapie zakładania działalności. Forma opodatkowania, którą mają do wyboru właściciele firm to m.in. ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa czy podatek liniowy. Podatki dla przedsiębiorców w formie ryczałtu ewidencjonowanego zależą przede wszystkim od przychodu firmy. W przypadku karty podatkowej opłacana stawka jest ustalana odgórnie w każdym roku. Podatek liniowy jest z kolei ogólną formą opodatkowania, w której podatek jest obliczany na podstawie dochodu.

Prowadzenie przedsiębiorstwa – podatki od towarów i usług

Podatek od towarów i usług jest znaczną częścią dochodu, jaki państwo uzyskuje z podatków. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość sprzedaży zwolnionej z VAT. Zarówno w przypadku podatku od towarów i usług, jak i innych podatków, do płacenia, których są zobowiązani przedsiębiorcy, z rozliczeniem mogą pomóc specjaliści z Biura Rachunkowego Margo. Podatek VAT obciąża wartości dodawane na etapie produkcji i dystrybucji towaru. Dotyczy także importu towarów, produktów wewnątrzwspólnotowych nabytych za wynagrodzeniem oraz towarów objętych remanentem likwidacyjnym. Stawka VAT dla każdej branży jest określana na podstawie ustawy. Podatek stanowi jedną z form podatku dochodowego i mogą być z niego zwolnieni początkujący przedsiębiorcy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – czego dotyczy?

Ten typ podatku dotyczy tylko niektórych rodzajów transakcji, takich jak np. zawarcie umowy z osobą nieprowadzącą żadnej działalności gospodarczej. Podatek od czynności cywilnoprawnych może dotyczyć również różnych umów, np. umowy sprzedaży czy umowy o dział spadku. Wielkość tego podatku wynosi zazwyczaj 1 lub 2 % wartości transakcji, jednak dokładna stawka zależy od rodzaju umowy. Przedsiębiorcy w Polsce są zobowiązani do płacenia dodatkowych podatków. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności warto więc dowiedzieć się, jakie podatki należy opłacać oraz jaka będzie ich stawka.