kredyt hipoteczny Podatnik
14 grudnia 2016

Jakie ubezpieczenia wiążą się z kredytem hipotecznym?

Podczas wyboru oferty kredytu hipotecznego warto zwrócić uwagę na występujące przy kredycie hipotecznym ubezpieczenia. Mają one wpływ na ostateczny koszt kredytu, mogą być dobrowolne lub obowiązkowe, mogą też wpływać na ustalenie warunków cenowych dla wnioskowanego kredytu.

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Ubezpieczenie występuje w sytuacji, gdy wkład własny klienta w transakcję jest mniejszy niż 20%. Ubezpieczana jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wkładem własnym wniesionym (obecnie minimalny wkład własny wynosi 10%), a wymaganym wkładem docelowym w wysokości 20%. Ubezpieczenie trwa do czasu aż klient spłaci ubezpieczoną kwotę. Koszt ubezpieczenia jest wliczony w ratę kredytu i podwyższa całkowity koszt kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe stanowi przejściowe zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego. Trwa od dnia wypłaty kredytu do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Bank przerzuca koszt ubezpieczenia na klienta stosując wyższe oprocentowanie kredytu na okres do ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przez sąd. Ubezpieczenie pomostowe występuje w każdym banku jednak różni się co do wysokości; najczęściej powoduje wzrost oprocentowania kredytu o 1% lub  2%. Proces dokonania wpisu hipoteki przez sąd trwa standardowo około miesiąca czasu. I w tym czasie koszt kredytu dla klienta jest wyższy. W sytuacji gdy klient kupuje nieruchomość na rynku pierwotnym i kredyt uruchamiany jest w transzach, oprocentowanie kredytu jest wyższe w całym okresie od wypłaty pierwszej transzy kredytu aż do uruchomienia ostatniej transzy, spisanie aktu notarialnego kupna-sprzedaży i dokonanie wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej.

Ubezpieczenie nieruchomości

Kupując nieruchomość na kredyt musimy ją ubezpieczyć w podstawowym zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych. Najczęściej klient może skorzystać z polisy oferowanej przez bank lub ubezpieczyć nieruchomość w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Zakup ubezpieczenia w banku nie ma wpływu na warunki cenowe kredytu. Powoduje jednak, że klient nie musi dopełniać dodatkowych formalności związanych z ustanowieniem cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości na bank.

Ubezpieczenie na życie, od ryzyka utraty pracy, NNW

Wymienione ubezpieczenia są często obowiązkowe dla klientów w starszym wieku lub osób będących jedynymi żywicielami rodziny. Często też oferowane są jako część oferty pakietowej. Ubezpieczenia stanowią dodatkowy koszt kredytu. W zamian jednak za ich wykupienie banki oferują klientowi niższe oprocentowanie lub brak prowizji za udzielenie kredytu. Warto podkreślić, że zakup ubezpieczenia na życie do kredytu hipotecznego znacznie poprawia bezpieczeństwo transakcji zarówno dla banku, jaki i dla samego klienta. W sytuacji śmierci klienta towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca kredyt, a tym samym zobowiązanie finansowe nie jest dziedziczone na innych członków rodziny.

Więcej informacji na temat dodatkowych ubezpieczeń oraz innych kosztów związanych z kredytem hipotecznym można się dowiedzieć na spotkaniu z odpowiednim doradcą finansowym.