KPiR sposob rozliczenia z Urzedem Skarbowym Podatnik
2 października 2021

Kto i na jakich zasadach może rozliczać się z Urzędem Skarbowym na podstawie KPiR?

Obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym na podstawie KPiR dotyczy przedsiębiorców, którzy robią to na zasadach ogólnych bądź odprowadzają podatek liniowy. Księga Przychodów i Rozchodów może przyjąć formę papierową lub elektroniczną, ale w każdym przypadku musi spełniać określone wymagania. Każdy z zapisów powinien być sporządzany w staranny sposób. Kto i na jakich zasadach może rozliczać się z Urzędem Skarbowym na tej podstawie?

Kto może rozliczać się z Urzędem Skarbowym na podstawie KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów, to jedno z najprostszych narzędzi służących do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Księga jest dokumentem, w którym należy opisywać wszystkie przychody i wydatki firmy. Obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym na podstawie KPiR mają osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jawną bądź partnerską. Jest to możliwe, jeżeli przedsiębiorstwo nie uzyskało w poprzednim roku przychodów przekraczających 2 miliony euro.

Przedsiębiorcy, którzy mierzą się z wątpliwościami związanymi z obowiązkiem prowadzenia KPiR, korzystają z profesjonalnych usług księgowychKsięga Przychodów i Rozchodów może przyjąć formę tradycyjną lub elektroniczną, a jej treść musi być zgodna z obowiązującym wymogami. W dokumencie należy umieścić informacje o datach wydatków i osiąganych przychodów, a także numery faktur, dane kontrahentów i rodzaj transakcji. Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia KPiR ze względu na stan zdrowia osoby prowadzącej działalność.

Zasady prowadzenia KPiR

Zapisy dokonywane w Księdze Przychodów i Rozchodów muszą spełniać wymogi formalne. Informacje należy przedstawiać w języku polskim i w walucie polskiej. Dane powinny być uzupełniane na bieżąco w staranny sposób. Osoba fizyczna musi dopilnować, aby karty KPiR były ponumerowane. Prowadzenie KPiR często wiąże się z licznymi problemami, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Brak doświadczenia utrudnia przygotowanie prawidłowych zapisów.

Z tego powodu wiele osób prowadzących działalność decyduje się nawiązać współpracę z ekspertami, np. z biurem rachunkowym z Mogilna prowadzonym przez Teresę Kozłowską. Specjaliści ustalą wartość podatku, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca podejmie się współpracy z biurem rachunkowym, Księgę Przychodów i Rozchodów należy przechowywać w siedzibie biura. Pamiętaj, że rozliczanie się z Urzędem Skarbowym na podstawie KPiR oznacza również prowadzenie ewidencji sprzedaży, przebiegu pojazdów czy kupna wartości dewizowych.