sanatorium Podatnik
1 sierpnia 2018

Kto może ubiegać się o leczenie sanatoryjne?

Wyjazd do sanatorium to świetna szansa dla osób schorowanych na poprawę stanu zdrowia. W ośrodku możemy liczyć na zabiegi, które pozytywnie wpłyną na samopoczucie podopiecznych oraz zminimalizują dolegliwości bólowe. W uzdrowisku możemy skorzystać także ze specjalnej diety oraz ćwiczeń, które przyniosą liczne korzyści organizmowi. Nie ulega wątpliwości, że wyjazd do sanatorium to świetna inwestycja w zdrowie. Kto może ubiegać się o leczenie sanatoryjne?

Zdrowie mamy tylko jedno i z pewnością należy o nie dbać. Wyjazd do uzdrowiska z pewnością będzie procentował przez najbliższe lata. To doskonała szansa na skorzystanie z dobrodziejstw aktywnego wypoczynku, specjalistycznych zabiegów i lokalnego klimatu. Pamiętajmy, że leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego bądź ambulatoryjnego, a jego celem jest rehabilitacja, szeroko pojęta profilaktyka oraz leczenie chorób przewlekłych. W sanatorium będziemy mieli szansę skorzystać z zabiegów opartych na hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz kąpieli leczniczych i inhalacji. Jednak co zrobić, aby wyjechać do sanatorium? Podpowiadamy.

Ważne informacje

Pobyt w uzdrowisku odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego i trwa 21 dni, gdyż dopiero po upływie trzech tygodniu możemy w pełni cieszyć się pożądanymi efektami leczniczymi, które są wynikiem wykonywanych w sanatorium zabiegów. Natomiast, jeśli przebywamy w uzdrowisku na rehabilitacji, pobyt również odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego, ale trwa 28 dni. Pamiętajmy, że pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny, a dopłata, którą otrzymamy, uzależniona jest od sezonu, liczby osób w pokoju oraz jego wyposażenia. Opiekę lekarską i trzy rodzaje zabiegów opłaca fundusz, my pokrywamy część kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Skierowanie

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobie ubezpieczonej na podstawie skierowania, które wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwier­dzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. O zasadności leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz specjalista z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. W pozytywnie zaopiniowanym skierowaniu znajdziemy informacje zawierające określenie właściwego uzdrowiska oraz sposobu leczenia (sanatorium, przychodnia uzdrowiskowa, szpital). Następnie lekarz lub pacjent osobiście bądź drogą pocztową przekazuje wniosek do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Podanie zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni. Potwierdzone skierowanie przesyłane jest listem poleconym, na adres ubez­pieczonego nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego. Pamiętajmy, że warto wybrać uzdrowisko, które zapewnia specjalistyczną opiekę i zabiegi wykonywane na bazie leczniczych wód jak Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa.

Jak często można korzystać z sanatorium? W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możemy liczyć na wyjazd nie częściej niż raz na półtora roku. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy zmuszeni zrezygnować z pobytu w uzdrowisku, powinniśmy powiadomić o tym fakcie NFZ jak najszybciej. Wówczas należy wysłać pismo z uzasadnieniem rezygnacji. Gdy będzie ona zasadna, możemy liczyć na ustalenie nowego terminu. Leczenie sanatoryjne to znakomita szansa na poprawę stanu zdrowia i komfortu życia. Dlatego korzystajmy z dostępnych możliwości i dbajmy o nasz organizm.