Podatnik
24 stycznia 2017

PCC – co trzeba wiedzieć o podatku od czynności cywilnoprawnych

Niektóre czynności w obrocie gospodarczym objęte są podatkiem PCC. Szczegółowy wykaz czynności obciążonych tym podatkiem zawarty jest w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 roku.

Przedmiot opodatkowania PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje przede wszystkim czynności, takie jak: umowy sprzedaży i zmiany praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, o dział spadku i zniesienie współwłasności, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, a także umowy spółki i taki ich zmiany, które powodują podwyższenie kapitału spółki – wymienia ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pukaluk.

Czego nie obejmuje PCC

Najprostszą, ogólną zasadą jest, że PCC nie obejmuje takich czynności, które obciążone są już podatkiem VAT. Istnieje także inna grupa czynności, których nie można obciążyć podatkiem cywilnoprawnym. Wśród nich należy wymienić czynności odnoszące się do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, a także wynagrodzeń za pracę. Podatek ten nie obejmuje również łączenia i przekształcania spółek.

Ciężar PCC leży na kupującym!

Zgodnie z treścią Ustawy ciężar podatku cywilnoprawnego spoczywa na kupującym. Warto zaznaczyć tutaj, że podatkiem objęte są także zakupy towarów używanych, kiedy ich cena przekracza 1000 zł. W przypadku pożyczek, podatnikiem jest pożyczkobiorca, a darowizn – obdarowywany.

Nieco inaczej sytuacja wygląda przy umowach zmiany, ponieważ wtedy podatek rozkłada się na obie stronny czynności. Podatnikiem w przypadku umów spółki cywilnej są wspólnicy, ale dla w każdej innej formie działalności spółki, ciężar podatkowy spoczywa na spółce, a nie bezpośrednio na wspólnikach.

Stawki PCC

Funkcjonuje kilka stawek podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawką 2% objęte są m.in. umowy sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych, pożyczki, darowizny czy dział spadku. 1% podatku zapłacimy np. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania i służebności. Umowy spółki opodatkowane są stawką 0,5%, natomiast ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności przyszłych – 0,1%.

Należy pamiętać, że do wniesienia opłaty na poczet podatku cywilnoprawnego jesteśmy zobowiązani bez oczekiwania na wezwanie, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Podstawą dokonania opłaty jest deklaracja PCC-3.