status podatnika vat Podatnik
21 kwietnia 2016

Sprawdź status podatnika VAT!

Jeżeli masz wątpliwości, czy masz status podatnika, podpowiadamy, jak to sprawdzić. Co oznaczają skomplikowane komunikaty, jaki wniosek należy złożyć i jakie formalności wypełnić? Na czym polega cała procedura uzyskiwania statusu podatnika VAT?

Kiedy sprawdzamy status podatnika?

Status podatnika VAT sprawdzamy w dwóch sytuacjach:

  • gdy sami chcemy mieć pewność, że wypełniliśmy wszystkie formalności i potrzebujemy potwierdzenia, że jesteśmy podatnikami VAT (najczęściej dzieje się tak wtedy, gdy zakładamy nową działalność gospodarczą);
  • gdy chcemy skontrolować profil swojego kontrahenta (to niezbędny warunek, aby mieć pewność, że została wystawiona prawidłowa faktura – brak statusu czynnego podatnika VAT uniemożliwia wystawienie faktury zgodnej z prawem, co następnie wiąże się z niemożnością odliczenia podatku VAT).

Zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, musisz zarejestrować swoją działalność. Sprawdź, czy jesteś podatnikiem!

Status podatnika VAT potwierdza zaświadczenie o zarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego. Aby je uzyskać, składamy w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Powinny się w nim znaleźć dane (imię i nazwisko, adres i NIP) wnioskodawcy oraz podatnika, informacja o sposobie rejestracji (podatnik VAT czynny lub zwolniony).

Aby poznać swój aktualny status, należy wpisać NIP. Wówczas wyświetli się nam jeden z trzech komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Po tym czasie nastąpi procedura urzędowa i czas rozpatrywania wniosku. W razie błędów czy niewystarczających informacji zostaniemy powiadomieni przez urząd skarbowy.

Podatnik VAT czynny i zwolniony

Teoretycznie mamy wybór, czy chcemy zostać podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym – zwolnienie jednak przysługuje tylko w określonych przypadkach i możemy się o nie ubiegać, gdy spełniamy wymagania. Co oznaczają oba pojęcia?

Niektóre usługi są odgórnie zwolnione z opodatkowania, np. usługi psychologiczne albo medyczne. Większość usług jednak wymaga statusu czynnego podatnika VAT. Jeśli prawo nie określa, czy rodzaj wykonywanych przez nas usług jest opodatkowany, sami mamy możliwość wyboru. Którą zatem formę wybrać?

Zaletą wynikającą z wyboru statusu czynnego podatnika jest możliwość odliczania podatku VAT. To rozwiązanie natomiast sprawdzi się w przypadku, gdy wykonujemy działalność na rzecz innych podatników, a także wtedy gdy notujemy wysokie obroty działalności. Status czynnego podatnika poleca się osobom, których usługi są opodatkowane niższą stawką niż 23% czy które wchodzą w transakcję również z podatnikami czynnymi.

Zwolnienie z opodatkowania przysługuje nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą. Tę opcję warto wybrać w sytuacji, gdy naszymi klientami również będą osoby o tym statusie.