prawo cywilne Podatnik
13 marca 2020

Pomoc adwokata w sprawach cywilnych

Prawo cywilne jest jedną z wielu gałęzi legislacji, aczkolwiek podstawową. Reguluje ono bowiem stosunki prawne zachodzące pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach, które znajdują się na równej pozycji. Na prawo cywilne składa się część ogólna, ale też prawo rzeczowe, spadkowe, rodzinne i zobowiązań. W każdym z tych zakresów przydatna może okazać się pomoc adwokata. Jakie wsparcie może on zaoferować?

Jakie dokładnie sprawy obejmuje prawo cywilne?

  • Część ogólna prawa cywilnego

W ramach części ogólnej prawa cywilnego określane są podstawowe zasady funkcjonowania prawa cywilnego. Zainteresowani mogą uzyskać pomoc w zakresie formy czynności prawnej, uchylenia od umowy z powodu błędu bądź podstępu, stwierdzenia nieważności czynności prawnej czy też przedawnienia roszczeń.

  • Prawo rzeczowe

Jak sama nazwa wskazuje, w znacznym uproszczeniu dotyczy ono relacji osób do rzeczy będących podstawowym przedmiotem prawa własności. Może ono obejmować sprawy związane ze sprzedażą nieruchomości, zawarciem umowy deweloperskiej, zniesieniem współwłasności, ochroną własności i posiadania, zasiedzeniem czy też wejściem na drogę konieczną.

  • Prawo zobowiązań

Co do zasady dotyczy powstawania i wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych umów. Wsparcie obejmować może negocjowanie umów i ich rozwiązywanie oraz wypowiadanie, ale też odstąpienie. Może też dotyczyć umowy przedwstępnej, kar umownych, odszkodowania czy też niewykonania zobowiązań.

  • Prawo spadkowe

Określa ono zasady przechodzenia praw na wypadek śmierci. Związane jest najczęściej z planowaniem spadkowym i sporządzaniem testamentu, stwierdzaniem nabycia spadku, pozwem o zachowek czy też egzekwowaniem długów spadkowych.

  • Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego, które reguluje rodzinną sytuację majątkową i niemajątkową. Są to nie tylko relacje między małżonkami tj. zdolność do zawarcia związku, ale też między rodzicami a dziećmi, głównie w zakresie władzy rodzicielskiej.

Jaką pomoc oferuje adwokat w sprawach cywilnych?

Kancelarie adwokackie oferują pomoc w każdej sprawie z dziedziny prawa cywilnego. Część z nich może określić czynności, których się podejmuje. Jak wyjaśnia specjalista z Kancelarii Adwokackiej Węgłowski, klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie m.in. w zakresie tworzenia i opiniowania umów np. sprzedaży, deweloperskich, o roboty budowlane, leasingu, depozytu i wiele innych.

Porada adwokata może okazać się nieoceniona w trakcie prowadzenia sporów sądowych. Taki ekspert nie tylko wie jak oszacować ryzyko wygrania danego procesu, ale też wie jakie właściwe decyzje podjąć by zakończyć go sukcesem. Warto jednak pamiętać, że jeśli sprawa dotyczy prawa cywilnego, trzeba się zgłosić do kancelarii, która specjalizuje się w tej niszy prawnej. Informacje na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej każdej z nich. Warto się z nimi zapoznać, by w przyszłości wiedzieć, gdzie i do kogo zgłosić się z danym problemem.