Podatnik
14 listopada 2018

Rozliczanie VAT. Jakie błędy popełniają początkujący przedsiębiorcy?

Rozliczanie VAT, czyli podatku od produktów i usług to jedna z czynności wchodzących w zakres obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości. Dla wielu przedsiębiorców, szczególnie tych dopiero wchodzących na arenę biznesu, tematyka ta jest całkowicie obca, w związku z czym popełniają oni sporo błędów. A błędy popełniane w rozliczaniu podatków mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. Oto kilka z nich, które są najczęstszym problemem.

Odliczanie VAT od wydatków osobistych

Niektóre wydatki ponoszone przez przedsiębiorcą mogą być uznane za koszty firmowe i dzięki temu stanowić podstawę do odliczenia VAT. Należy jednak pamiętać, żeby nie sugerować sięw   tej kwestii sytuacją innych przedsiębiorstw, bowiem to, co dla nich może być wydatkiem firmowym, w naszym przypadku może zostać za uznane za wydatek osobisty, od którego odliczenie VAT będzie niezgodne z przepisami. Przykładem niech będzie samochód firmowy. Dla przedsiębiorcy, którego praca polega na częstym przemieszczaniu się z jednego miejsca do drugiego, np. hydraulika, taki zakup oczywiście zostanie uznany za zakup firmowy. Jeśli jednak jesteśmy freelancerem, którego praca wymaga wyłącznie komputera i dostępu do internetu, kupno samochodu nie będzie mogło zostać wliczone w koszty prowadzenia firmy.

Błędy w deklaracji VAT

Błędy to ludzka rzecz, jednak w deklaracji VAT nie powinno ich być. Niestety, wielu początkujących przedsiębiorców popełnia przy wypełnianiu deklaracji VAT wiele bardzo prozaicznych błędów, takich jak nieprawidłowe podsumowanie wartości. Często błędy pojawiają się w polach 41 i 42 deklaracji VAT – ich wypełnienie polega na pomnożeniu kwoty podstawy opodatkowania przez 23%.  Rozwiązanie problemu pojawiających się błędów w deklaracji jest powierzenie prowadzenia swojej księgowości profesjonalnemu biuru rachunkowemu takiemu jak Ask Finance.

Błędne stawki VAT na fakturze sprzedaży

Opodatkowanie czynności nie podlegających VAT czy stosowanie zaniżonej stawki VAT to kolejna kategoria błędów często popełnianych przez początkujących przedsiębiorców. Ten drugi przypadek szczególnie często występuje w branży budowlanej, gdzie istnieje możliwość korzystania z preferencyjnej stawki 8% w przypadku budowy, remontu i modernizacji budynków zaliczających się do budownictw objętego społecznym programem mieszkaniowym. Standardowa stawka w wysokości 23% stosowana jest wobec działań związanych z innymi budynkami.

Przeniesienie kwoty nadwyżki VAT do kolejnej deklaracji

Jeśli przedsiębiorca ponosi w początkowej fazie działalności dużo wydatków, może zostać zwolniony z płacenia VAT. W przypadku wykazania nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym możliwe jest wnioskowanie o zwrot tej nadwyżki, bądź przenieść to rozliczenie VAT na kolejny okres. W takiej sytuacji wielu przedsiębiorców popełnia błąd polegający na wpisaniu w deklaracji kwot wyższych, niż wskazane wcześniej.