Spółki samorządowe Podatnik
19 grudnia 2018

Spółki samorządowe i ich wpływ na rozwój regionalny

Spółki samorządowe są powoływane przeważnie w celu prowadzenia działalności zaspokajających potrzeby mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców m.in. w zakresie wody, ścieków, odpadów komunalnych, komunikacji, budownictwa komunalnego oraz energii cieplnej (tzw. Spółki komunalne), ale także po to aby promować region oraz działać na rzecz jego rozwoju.

Spółki samorządowe są bardzo ważne dla rozwoju regionalnego ponieważ spełniają istotną rolę
dla lokalnej społeczności
. W odróżnieniu od zwykłych spółek, najważniejsza jest realizacja celów społecznych, a nie ekonomia.

Przykładem spółki celowej działającą na rzecz województwa wielkopolskiego jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju (WFR). Spółka została powołana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a do jej zadań należy m.in. promocja województwa jako regionu atrakcyjnego inwestycyjnie
i sprzyjającego aktywności gospodarczej. Spółka realizuje swoje cele poprzez: środki finansowe zarówno na rozwój jak i na inwestycje oraz działań w ramach ekspansji zagranicznej wielkopolskich firm oraz wsparcie eksportu. Spółka pomaga wielkopolskim przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności przez oferowane finansowania dla firm w postaci produktów finansowych: pożyczka regionalna, pożyczka ekspansja, a także linia finansowa (udostępniona dla pośredników finansowych). WFR jest partnerską instytucją otoczenia biznesu dla MŚP, JST oraz innych inwestorów zainteresowanych rozwojem Wielkopolski.

Odnosząc się do szerokiego zakresu działań spółek samorządowych, można stwierdzić, że są to bardzo ważne podmioty dla rozwoju regionów.  Po pierwsze dlatego, że zaspokajają potrzeby mieszkańców,
a po drugie, mogą też realizować konkretne działania nałożone przez samorządy, które wspomagają ich rozwój, promują je albo wykonują inne ważne dla regionu działania.