Podatnik
11 stycznia 2021

Zmiany podatkowe planowane na 2021 rok w Polsce

2021 rok przyniesie wiele zmian przedsiębiorcom i podatnikom. Wśród najważniejszych można wyróżnić wprowadzenie obniżonej stawki podatki CIT, zwiększenie dostępności ryczałtu, wprowadzenie systemu estońskiego czy też podwyższenie podatku z tytułu osiągania dochodów zagranicznych. Z czym wiążą się wspomniane zmiany i o czym powinien pamiętać każdy podatnik? Poniżej przedstawiamy szczegóły najważniejszych zmian.

Zwiększenie dostępności ryczałtu

Zwiększenie dostępności ryczałtu oznacza, że z tej opcji rozliczania przychodów będzie mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że limit przychodów uprawniających do rozliczania działalności w tej formie zostanie podniesiony z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Ponadto tej z możliwości będą mogły skorzystać również osoby wykonujące tzw. wolne zawody, tj. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, fizjoterapeuci, architekci, psycholodzy i inni – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Księgowo-Podatkowej ABACUS.

Zmiany nastąpią także w obszarze najwyższych stawek ryczałtu. Zostaną one obniżone – z 20% do 17% w przypadku przychodów, które są uzyskiwane przez wolne zawody, oraz z 17% do 15% w stosunku do przychodów pochodzących np. ze świadczeń usług reklamowych, kulturalnych, finansowych, ubezpieczeniowych i innych.

Niższa stawka CIT

W 2021 roku część przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z obniżonej stawki CIT wynoszącej 9%, zamiast podstawowych 19%. Zmiana ta jest spowodowana poniesieniem progu, do którego można stosować preferencję. Z 1,2 mln euro zostanie on podwyższony do 2 mln euro. Z możliwości tej będą mogli jednak skorzystać jedynie przedsiębiorcy:

  • zakładający działalność gospodarczą, przy czym obniżenie CIT będzie możliwe tylko w pierwszym roku działalności albo,
  • mający status małego podatnika, tj. ci, których przychody wyniosły w poprzednim roku podatkowym mniej niż 2 mln euro.

Ważne jest jednak spełnienie warunku nieprzekroczenia w ciągu roku limitu przychodów – 2 mln euro. Warto pamiętać, że niższa stawka ma zastosowanie tylko do dochodów z działalności operacyjnej.

Estoński CIT

Ważną zmianą będzie także wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Ma to być forma zachęcająca przedsiębiorców do zainwestowania wypracowanego zysku i niewypłacania dywidendy wspólnikom. Właściciele firm, którzy zdecydują się na ten krok, nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. W tym zakresie, jak i w przypadku innych zmian podatkowych, warto skorzystać z usług księgowych, by zyskać pewność, że rozliczenie finansów zostanie właściwie przeprowadzone.

Estońskim CIT-em będzie mógł zostać objęty zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom lub akcjonariuszom. Z możliwości tej będą mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Ich roczny przychód nie może być większy niż 100 mln zł z VAT, a udziałowcami/akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne. Muszą spełniać jeszcze szereg innych kryteriów, jednak w tym zakresie warto skonsultować się ze specjalistą.