Zmiana w podatkach Podatnik
10 grudnia 2020

Zmiany w podatkach związane z tarczą antykryzysową

Kryzys związany z pandemią COVID-19 jest szczególnie odczuwalny dla gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Wydłużenie możliwości opłat i ułatwienie dostępu za pomocą elektroniki do załatwienia tego rodzaju spraw w czasie kryzysu związanego z koronawirusem, jest bardzo pomocne dla osób, które prowadzą firmy i nie tylko. Zobacz, jakie zmiany w podatkach zostały wprowadzone wraz z tarczą antykryzysową.

Co to jest tarcza antykryzysowa?

Jednym z negatywnych skutków pandemii odczuwalnych w społeczeństwie jest  zaburzenie funkcjonowania gospodarki. Obostrzenia w funkcjonowaniu życia codziennego, które były spowodowane dużą liczbą zachorowań, sprawiły, że ucierpiało wiele różnych sektorów. Ograniczenia dotykają szczególnie gastronomii, miejsc związanych z kulturą i rozrywką, czy małych i średnich przedsiębiorców. Aby wesprzeć te filary, rząd utworzył tarczę antykryzysową. Jest to pakiet rozwiązań, które chronią biznesy, a przede wszystkim ludzi od kryzysu. Program skupia się na:

  • Ochronie zdrowia,
  • inwestycjach publicznych,
  • wzmocnieniu finansowym,
  • ochronie zdrowia,
  • finansowaniu przedsiębiorców.

Odliczanie darowizn

Według prawa darowizny muszą znaleźć się w rozliczeniu podatkowym. W sytuacji pandemii zdecydowano, że przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny od przychodu. Taki zapis można znaleźć w  ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 52n ust. 1, w dopisanym punkcie 4. Zmiana ta dotyczy placówek takich jak: domy samotnych matek, domów opieki społecznej, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

„Odliczenie darowizn od przychodów nie dotyczy jedynie wsparcia finansowego. Pod przepis podlegają również przenośne darowizny rzeczowe np. sprzęty komputerowe czy telefony komórkowe. Z możliwości odliczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub ryczałtem ewidencjonalnym. Wprowadzony przepis to duże wsparcie dla takich placówek”. – tłumaczy ekspert z biura rachunkowego „Status”.

PIT a tarcza antykryzysowa

Pomocnym sposobem dla przedsiębiorców na wyjście z kryzysu jest rozliczenie strat poniesionych w wyniku COVID-19. Poniesiona strata dotyczy działalności pozarolniczej, która za rok 2020 wynosi kwotę minimum 50% mniejszą niż uzyskana w 2019 r. Podatnicy mogą jednorazowo odliczyć dochód lub przychód  uzyskany w roku przed pandemią, jednak warto zaznaczyć, że nie może przekraczać 5 mln złotych. Na samo rozliczenie PIT-u podatnicy mieli więcej czasu.

Dla mniejszych przedsiębiorstw ułatwieniem jest możliwość rezygnacji z płacenia zaliczek za miesiące, w których ponieśli straty związane z pandemią. Zmianą na korzyść podatnika jest też możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność B+R, czyli opracowania produktów potrzebnych do przeciwdziałania wirusowi. W razie wątpliwości związanych ze zmianami w prawie podatkowym warto zasięgnąć porady u doradcy podatkowego.

Podatek VAT w pandemii

W przypadku podatku  VAT, czyli podatku od wartości dodatniej również pojawiły się zmiany. Po pierwsze, przesunięty został obowiązek składania pliku JPK_VAT, co dotyczy dużych przedsiębiorstw. Czas ten został wydłużony aż o kilka miesięcy. Podobnie zmienił się termin wejścia w życie stawek VAT. Po drugie, wiążące informacje stawkowe wydane w lipcu 2020 r. obowiązują organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po 30 czerwca 2020 r. Ostatnią zmianą jest przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy.