oświetlenie lampami w biurze Pracodawca
12 stycznia 2022

Badania natężenia oświetlenia w miejscu pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiedni poziom oświetlenia stanowiska. Nie może być on ani zbyt niski, ani też wysoki. Powinien być on optymalny, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanych w takim miejscu zadań. Dlatego też zaraz po rozpoczęciu pracy na danym stanowisku należy przeprowadzić na nim badania natężenia światła. Normy biorą pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy oraz charakter pomieszczenia.

Jak wyglądają przygotowania i sam pomiar natężenia oświetlenia?

Przygotowując się do pomiarów natężenia światła, najlepiej na początku określić warunki środowiskowe miejsca, gdzie ma być pomiar przeprowadzony. Potrzebne jest to, aby stwierdzić, czy te parametry mieszczą się w granicach, które kreślił producent wszystkich użytych do badania przyrządów pomiarowych.

Pomiary natężenia światła wykonują wyspecjalizowane ekipy z firm takich, jak SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ, które zazwyczaj zajmują się również badaniami środowiskowymi innego rodzaju. Pomiary natężenia światła mają miejsce w warunkach eksploatacyjnych, to znaczy używane są wszystkie punkty świetlne, które działają w momencie pracy na danym stanowisku. Samo badanie zazwyczaj wykonane jest po zapadnięciu zmroku lub przy całkowicie przysłoniętych oknach i po kilkudziesięciu minutach po zaświeceniu świateł.  

Wszystkie parametry oraz rodzaj światła powinny być zanotowane. Opisowi podlega również stan punktów światła, rodzaj opraw, stopień zabrudzenia i moc żarówek lub świetlówek. Trzeba też na podstawie obserwacji określić rodzaj oświetlenia, czy jest ono ogólne, złożone czy miejscowe.

Do czego służą wyniki pomiarów natężenia światła?

Pomiary natężenia oświetlenia potrzebne są, by określić, czy parametry odpowiadają ustalonym normom. Wyniki wskazują na konieczność zwiększenia lub zmniejszenia natężenia światła. Porównywane są one z normą PN-EN-12464-1: 2012.

Po dokonaniu wszystkich pomiarów sporządza się protokół zawierający dane z przeprowadzonych prac i wręcza się go pracodawcy, by ten dostosował się do jego zaleceń.

Co mówi BHP o pomiarach natężenia oświetlenia?

Przepisy BHP nie określają wprost, z jaką częstotliwością powinny być przeprowadzane pomiary natężenia oświetlenia. Leży to w gestii pracodawcy, który powinien sam zadbać o warunki pracy w swoim przedsiębiorstwie. Niemniej jednak, jeżeli określi on, co ile lat zachodzi taka potrzeba, w konsekwencji powinien trzymać się własnych wytycznych. Najczęściej przedsiębiorcy zlecają wykonanie takich badań przy okazji przeglądu instalacji elektrycznej.