praca na wysokości Pracodawca
31 października 2019

Badania wysokościowe – podstawowe informacje

Praca na wysokości to nie lada wyzwanie wymagające odpowiedniego przygotowania i predyspozycji. Jak się okazuje, odwaga i umiejętność zachowania “zimnej krwi” nawet w obliczu ekstremalnych okoliczności to nie wszystko. Możliwość wykonywania pracy na wysokości wymaga bowiem również kompleksowej kontroli stanu zdrowia. Na czym dokładnie polegają badania wysokościowe i kiedy się je przeprowadza?

Praca na wysokości, czyli jaka?

Badania wysokościowe to zespół czynności przeprowadzanych w celu oceny stanu zdrowia osoby, która zamierza pracować na wysokości. Warto przy tym uświadomić sobie, co dokładnie kryje się pod pojęciem tego typu pracy.

Praca na wysokości to według definicji prawnej wykonywanie czynności zawodowych na powierzchni znajdującej się w odległości co najmniej jednego metra nad poziomem podłogi lub gruntu. – Tłumaczy przedstawiciel Centrum Medycyny Pracy Hipokrates w Tychach. – Mowa tu zatem o pracy na wszelkiego rodzaju sztucznych podwyższeniach takich jak drabiny, podesty, parapety czy rusztowania. Nie dotyczy to jednak przestrzeni osłoniętych, czy to za pomocą ścian, czy przeszkleń, bądź też zabezpieczonych, np. kratami. W praktyce pracę na wysokości wykonują np. pracownicy budowlani.

Nie ulega zatem wątpliwości, że praca na wysokości należy do szczególnie niebezpiecznych i wymaga odpowiedniego przygotowania, również w aspekcie zdrowotnym.

Na czym polegają badania wysokościowe?

Aby móc wykonywać pracę na wysokości, pracownicy muszą zostać poddani kompleksowym badaniom wysokościowym. Podstawę stanowią tu konsultacje u lekarzy specjalistów. Kandydata na pracownika czeka w takim przypadku wizyta w poradni okulistycznej, aby wykluczyć ewentualne wady wzroku wiążące się z koniecznością noszenia okularów korekcyjnych (dopuszcza się natomiast możliwość noszenia soczewek kontaktowych), a także zaburzenia widzenia związane np. z rozróżnianiem barw. Oprócz tego istotne znaczenie ma konsultacja neurologiczna – pod tym względem przeciwwskazaniem do pracy na wysokości może być np. padaczka. Poza tym gotowość do pracy na wysokości ocenia również lekarz laryngolog sprawdzający słuch pracownika. Oprócz tego uzyskanie pozwolenia na wykonywanie takich zawodów zależy również od wyników badań laboratoryjnych, w tym np. pomiaru poziomu glukozy we krwi na czczo. Warto przy tym zaznaczyć, że zakres badań wysokościowych zależy w dużej mierze od tego, na jakiej dokładnie wysokości będzie odbywała się praca. Im warunki pracy bardziej wymagające i ekstremalne, tym bardziej rygorystyczna kontrola lekarska obejmująca np. badanie błędników oraz częstsze wizyty u specjalistów.