Obsługa wózków paletowych Pracodawca
19 lutego 2021

Czy do obsługi wózków paletowych niezbędne są uprawnienia?

Wózki paletowe to często stosowane urządzenia, które pozwalają zwiększyć efektywność działań związanych z transportem i magazynowaniem różnego rodzaju pakunków. O popularności paleciaków przesądzają nie tylko ich szerokie możliwości (składowanie, przewożenie towarów) oraz bezawaryjna konstrukcja, ale też mało problematyczna obsługa. Wyjaśniamy, czy operator wózka paletowego musi posiadać specjalne uprawnienia.

Kto może obsługiwać wózki paletowe ręczne?

Osoby oddelegowane do obsługi paleciaków ręcznych nie muszą posiadać żadnych dodatkowych uprawnień, co wynika z załącznika do Rozporządzenia z 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. W przepisach uwzględniono wózki jezdniowe podnośnikowe wyposażone w mechaniczny napęd podnoszenia – paleciaki ręczne nie zostały wymienione. Pracodawca – zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu pracy – powinien jednak zadbać o to, by dopuszczona do pracy osoba posiadała odpowiednie umiejętności oraz znała zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym pracodawca jest zobowiązany do tego, by przekazać operatorowi wózka paletowego ręcznego wszystkie informacje dotyczące obsługi takiego urządzenia. Pracownik musi również ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu BHP.

Uprawnienia do obsługi wózków z napędem silnikowym

W przypadku paleciaków z napędem silnikowym należy rozróżnić dwie kategorie urządzeń: wózki podnośnikowe oraz unoszące. O różnicę między nimi zapytaliśmy pracownika firmy Tor-Industries z branży dźwignicowej: Wózki unoszące umożliwiają podniesienie ładunku na wysokość nie większą niż 30 cm, służą więc głównie do przewożenia pakunków, a nie do ich składowania. Z kolei wózki podnośnikowe są przeznaczone do usprawnienia pracy w magazynach – pomagają układać, zdejmować i przesuwać towary umieszczone na wysokich regałach. Różnica polega też na zakresie kontroli sprawowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Wózki unoszące nie podlegają dozorowi, za to podnośnikowe muszą przejść kontrole zlecone przez UDT.

Zgodnie z Rozporządzeniem z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wystarczy, że operator wózków unoszących jest pełnoletni i posiada uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Z kolei obsługa wózków podnośnikowych jest możliwa po zdaniu egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Najłatwiej więc zorganizować pracę za pomocą wózków paletowych ręcznych, do których obsługi nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Natomiast w zakładach, gdzie realizację zadań przeładunkowo-magazynowych ułatwiają wózki podnośnikowe i unoszące z napędem silnikowym pracę muszą wykonywać odpowiednio przygotowane osoby.