Podpisanie pozwolenia na pracę Pracodawca
14 marca 2022

Czym jest zezwolenie na pracę typu A?

Osoba, która nie ma obywatelstwa polskiego, nie może wykonywać na terenie kraju prac zarobkowych bez zezwolenia. Pracodawca chcący zatrudnić u siebie obcokrajowca musi złożyć właściwy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. Ta instytucja może wydać zezwolenie na pracę typu A, o ile spełnia się wszelkie warunki przewidziane w Kodeksie Pracy. Dopiero wtedy osoba z innego kraju może legalnie pracować.

Co daje zezwolenie na pracę typu A?

Pracodawca chcący zatrudnić u siebie osobę z innego niż Polska kraju, jest zobowiązany do złożenia wniosku dostępnego na stronie Urzędu Wojewódzkiego, który jest pierwszym krokiem do uzyskania zezwolenia. Pozwala ono na:

  • pracę na terenie Polski,
  • przebywanie na terenie kraju.

Zezwolenie na pracę typu A nie zwalnia obcokrajowca z konieczności posiadana wizy. Zostanie ono wydane tylko, jeśli będzie ona ważna i dopiero wtedy umożliwi podjęcie pracy zarobkowej na terenie kraju. Dokumentów związanych z uzyskaniem zezwolenia jest wiele, dlatego warto skorzystać z obsługi księgowej cudzoziemców. Przedsiębiorstwa ją oferujące pomagają dopełnić wszystkich formalności z tym związanych.

Kto może dostać zezwolenie na pracę typu A?

Zezwolenie na pracę typu A wskazuje – kto, kiedy i na jakich warunkach może pracować na terenie Polski. Oznacza to, że jest wystawiane dla każdego pracownika osobno, mimo że składa go zatrudniający. O ten dokument może ubiegać się pracodawca zatrudniający osobę, która ma ważną wizę lub prawo pobytu w innej postaci. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię dokumentu podróży cudzoziemca,
  • dokument, który potwierdza, że cudzoziemiec spełnia wymagania niezbędne do objęcia konkretnego stanowiska,
  • dokumenty, które potwierdzają, że cudzoziemiec ma deklarowane kwalifikacje,
  • dowód osobisty, jeśli wnioskodawca jest osobą fizyczną,
  • umowę spółki, jeśli wnioskodawca jest spółką,
  • inne stosowne dokumenty zależne od sytuacji.

Zezwolenie na pracę typu A może nie zostać wydane, jeśli wojewoda zdecyduje, że dana sytuacja nie spełnia wymagań. Specjaliści z biura rachunkowego MBJ BIZNES Sp. z o.o. zwracają także uwagę, że wynagrodzenie cudzoziemca musi być adekwatne do wykonywanej przez niego pracy i czasu, jaki na nią przeznacza. Miesięczne wynagrodzenie obcokrajowca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w Polsce. Wniosek może zostać odrzucony również wtedy, kiedy wojewoda stwierdzi, że braki kadrowe mogą zostać zaspokojone przez bezrobotnych poszukujących pracy w danym regionie, aby mogli oni uzyskać zatrudnienie w pierwszej kolejności.