szkolenia twarde i miekkie Szkolenia podnoszace kompetencje osobiste Pracodawca
28 lutego 2021

Czym różnią się szkolenia twarde i miękkie?

Udział w różnego rodzaju szkoleniach to świetny sposób na zdobycie nowej wiedzy i kompetencji. Rozwój jest niezmiernie istotny na każdym etapie kariery. Rynek szkoleń dla osób dorosłych jest bardzo szeroki. Jednym z podstawowych podziałów szkoleń jest podział na szkolenia miękkie i twarde. Czym się one od siebie różnią? Tego dowiecie się z poniższego artykułu!

Czym są szkolenia miękkie?

Szkolenia miękkie to doskonały sposób na rozwijanie indywidualnych cech osoby, niezależnie od piastowanego stanowiska. Innymi słowy, szkolenie miękkie odnosi się do naszych wrodzonych cech osobowości i charakteru. Cechy te w dużej mierze wpływają na to, jak reagujemy na dane sytuacje, jak radzimy sobie w konfliktach czy w jaki sposób przeprowadzamy negocjacje. Warto podkreślić, że szkolenia miękkie pomagają doskonalić wiele umiejętności, jednak każdy z nas posiada swoje słabe i mocne strony. Uświadomienie swoich cech pozwoli nam wybrać te, nad którymi powinniśmy bardziej popracować. Kompetencje miękkie są dość uniwersalne. Dla przykładu umiejętność negocjacji będzie przydatna zarówno managerowi sklepu, kosmetologowi czy właścicielowi firmy. Można ocenić je za pomocą skali i są dość subiektywne. Przykładami miękkich kompetencji są kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, umiejętność negocjacji, współdziałania w zespole czy zdolności do wystąpień przed publiką.

Na czym polegają szkolenia twarde?

Szkolenia twarde dotyczą wiedzy specjalistycznej i umiejętności zawodowych. Często łączą się z wykonywaną pracą i konkretnymi zadaniami. Bardzo często umiejętności twarde można potwierdzić certyfikatami. Przykładem może być chociażby certyfikat potwierdzający władanie językiem obcym na danym poziomie lub szkolenie z zakresu kadr i płac, szkolenie z obsługi danej maszyny, prawo jazdy, tworzenie grafik w danym programie graficznym lub zdobycie wiedzy celno-podatkowej, którą można zyskać odbywając np. szkolenie pt. „Przepisy celne w spedycji„. Jak więc widać, szkolenie twarde odnosi się do konkretnej pracy lub umiejętności. Można je ocenić w sposób zero-jedynkowy: albo posiadamy daną umiejętność, albo nie. Można je też odnieść do rzeczy wirtualnych lub fizycznych. W dość łatwy sposób, na przykład za pomocą testu można zweryfikować dane umiejętności i je potwierdzić bądź zanegować. Kompetencje twarde nazywane są kompetencjami bazowymi. Bez konkretnych umiejętności trudno jest znaleźć zajęcie na konkretnym stanowisku. Szkolenia miękkie i twarde są więc innym rodzajem szkoleń, jednak poza różnicami można zauważyć też pewne podobieństwa między nimi.

Co łączy i różni oba rodzaje szkoleń?

Mimo, że kompetencje miękkie i twarde odnoszą się do zupełnie innych umiejętności, każde można rozwijać dzięki dodatkowej nauce czy treningom. W celu podniesienia kompetencji miękkich, na przykład lepszego zarządzania sobą w czasie, można skorzystać z ofert firm szkoleniowych, takich jak np. Vademecum.

Zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde są niesamowicie ważne. Podstawową różnicą między nimi jest to, że miękkie kompetencje każdy z nas już posiada – w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast kompetencji twardych musimy nauczyć się od zera – jak na przykład nauki obcego języka. Oba rodzaje szkoleń mogą być jednak (i powinny) być rozwijane.