Rekrutacja Pracodawca
8 maja 2021

Dlaczego rekrutację pracowników warto powierzyć firmie rekrutacyjnej?

Rekrutacja to proces wymagający pod względem logistycznym i czasowym, który jednak jest kluczowy. Każdy przedsiębiorca chciałby przecież mieć wykwalifikowany personel. Na szczęście rekrutację także można zlecać i powierzyć ją doświadczonym agencjom, które specjalizują się w przyjmowaniu nowych pracowników. Czy rzeczywiście warto się na to decydować?

Oszczędność czasu podczas rekrutacji

Nie jest rzadkością, gdy rekrutację powierza się wewnętrznym działom HR. Jednak, o ile w przypadku większych firm, takie działy działają prężnie i sprawnie, o tyle już w mniejszych przedsiębiorstwach procesem przyjmowania nowych pracowników zajmuje się na przykład kierownictwo lub osoby związane z innym stanowiskiem. W tym drugim przypadku dochodzi więc do sytuacji, gdy ktoś zostaje czasowo odłączony od swoich obowiązków i musi zajmować się czymś, co teoretycznie nie ma nic wspólnego z głównym zakresem jego zadań.

Outsourcing rekrutacyjny, czyli skorzystanie z usług agencji, pozwala na znaczną oszczędność czasu. To, rzecz jasna, przekłada się na większą efektywność przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że cały proces rekrutowania może przedłużać się w czasie o całe tygodnie lub miesiące. A przecież zapotrzebowanie na nowych pracowników może być regularne.

Do kwestii czasu bardzo poważnie podchodzi się na przykład w agencji rekrutacyjnej Top-Staff: Kierując pracownika do pracy u klienta, zapewniamy gwarancję czasową. Opłacenie faktury jest wymagane dopiero po wygaśnięciu tej gwarancji. Dbamy również o zachowanie płynności zatrudnienia – tłumaczy specjalista ze wspomnianej agencji.

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się głównie identyfikacją najlepszych kandydatów. To na nich spoczywa obowiązek tworzenia ofert, odpowiadania na zgłoszenia, wyszukiwania w bazach, selekcjonowania CV i umawiania spotkań. Pomyśl, ile można na tym zaoszczędzić czasu i energii.

Fachowe podejście do procesu rekrutacji

Kolejnym plusem skorzystania z pomocy agencji rekrutacyjnej jest to, że są tam zatrudnieni specjaliści, którzy na co dzień zajmują się procesem zatrudniania. Mają więc wiedzę i doświadczenie, które sprawiają, że pozyskiwani są najlepsi kandydaci na dane stanowisko.

Inną zaletą w przypadku zlecania procesu rekrutacji jest duży zakres dostępnych profesjonalnych narzędzi oraz znajomość nowoczesnych metod rekrutacyjnych. To między innymi korzystanie ze specjalnych baz danych, systemów informatycznych oraz znajomość rynku: uczestniczenie w konferencjach, obecność na targach.

To także szybkie i sprawne reagowanie na ewentualne kryzysy i problematyczne sytuacje związane z potencjalnymi pracownikami. Agencje wiedzą, jak postępować z osobami ubiegającymi się o zatrudnienie, potrafią być elastyczne i – w razie potrzeby – znajdują innego, bardziej odpowiedniego kandydata.  

Jak wygląda rekrutacja przeprowadzana przez wyspecjalizowaną firmę?

Zwykle są to trzy etapy. Pierwszy z nich polega na analizie zapotrzebowania. Specjaliści przeprowadzają swego rodzaju audyt, którego wyniki tworzone są w oparciu o rozmowę z klientem. Uwzględnia się wówczas strukturę zatrudnienia, już utworzone stanowiska, specyfikę danej firmy oraz konkretne oczekiwania biznesowe. W tym kroku zwykle tworzy się również profil idealnego kandydata.

Kolejnym punktem jest weryfikacja i analiza kwalifikacji pracowników z bazy lub tych odpowiadających na tworzone ogłoszenia.

Następnie dochodzi do przedstawienia klientowi wyselekcjonowanych kandydatów. Warto wiedzieć, że skuteczne pośrednictwo pracy to między innymi staranne przyglądanie się potrzebom przedsiębiorcy i proponowanie wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają oczekiwana w kontekście konkretnego stanowiska. Po zaakceptowaniu kandydatury wskazanych osób etap rekrutacyjny się finalizuje.