graduacja Pracodawca
11 grudnia 2020

Dlaczego wyższe wykształcenie jest cenione na rynku pracy?

Obecnie często marginalizuje się posiadanie wykształcenia wyższego. W związku ze wzrostem ilości uniwersytetów i uczelni wyższych, więcej młodych ludzi ma szansę zdobyć tytuł magistra, albo nawet doktora. Efektem tego, wielu ludzi uważa, że taki tytuł stracił swoją wartość, a na rynku pracy liczą się aktualnie tylko doświadczenie i umiejętności. Czy pracodawcy zwracają uwagę na wykształcenie kandydatów aplikujących o pracę?

Wykształcenie a umiejętności

Przebieg studiów na poszczególnych kierunkach różni się od siebie. Jedne kształcą się stricte teoretycznie, inne uzupełniają wiedzę o umiejętności praktyczne. Jednak bez względu na typ ukończonych studiów, absolwenci wynoszą z okresu kształcenia wyższego wiele cech, które są doceniane przez pracodawców.

Specjalista z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, potwierdza: Poza wiedzą teoretyczną studenci w ramach uczęszczania na uczelnie wyższe, uczą się zarządzania czasem, selekcji informacji, czy korzystania ze źródeł. Obecnie nie ma problemu z dostępem do informacji, ale kłopot może sprawiać eliminacja faktów zbędnych. Osoby posiadające wyższe wykształcenie lepiej radzą sobie w tej kwestii, w porównaniu do pracowników o wykształceniu średnim lub podstawowym.

Ludzie po studiach zazwyczaj lepiej radzą sobie w pracy zespołowej i komunikacji między współpracownikami, co stanowi dzisiaj bardzo pożądaną umiejętność dla pracodawców. Dzięki realizacji projektów grupowych na studiach, młodzi ludzie dowiadują się w praktyce, jak rozdzielać zadania między członków zespołu i w jaki sposób porozumiewać się, aby unikać konfliktów i nieporozumień.

Studia podyplomowe i kursy

Wykształcenie wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe oraz kursy lub szkolenia, może zadecydować o przyjęciu do pracy. Osoba zajmująca się rekrutacją widząc, że aplikant kształcił się dodatkowo, oceni go przychylniej. Takie działanie świadczy o zaangażowaniu w edukację oraz chęci poszerzania wiedzy i kształtowania praktycznych umiejętności. Pracownik nastawiony na rozwój, zainteresowany dziedziną, w której pracuje, prawdopodobnie będzie bardziej przykładał się do realizacji powierzonych mu zadań i okaże się bardziej efektywny.

Ukończenie kursów i szkoleń często wiąże się również z odbyciem praktyk, co szczególnie interesuje pracodawców. Na rynku pracy największe szanse mają osoby posiadające wykształcenie wyższe, świadczące o wiedzy kierunkowej oraz doświadczenie w pracy w danym sektorze.