outsourcing usług BHP Pracodawca
12 grudnia 2020

Jak wygląda szkolenie BHP dla pracodawców?

Czym są i jak wyglądają szkolenia BHP dla pracowników wie chyba każdy, jednak o konieczności odbywania tych szkoleń przez pracodawców często dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy zaczyna nas dotyczyć taki obowiązek – na przykład kiedy obejmiemy stanowisko kierownicze czy zatrudnimy pierwszego pracownika. Co wtedy powinniśmy zrobić?

W momencie, w którym zyskamy status pracodawcy, a więc automatycznie stajemy się osobą, której dotyczy obowiązek udziału w szkoleniu BHP, powinniśmy sami postarać się o wykupienie jednego z kursów, pamiętając również o tym, że powinniśmy je powtarzać co najmniej raz na pięć lat. Warto przy okazji uważniej przestudiować oferty firm pod kątem szkoleń dla pracowników, których regularne przeprowadzanie również będzie konieczne: zarówno dotyczących BHP, jak i szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych.  Jeżeli zatrudniamy – bądź zamierzamy zatrudnić – wielu pracowników, korzystne może  być również zainteresowanie się ideą outsourcingu usług BHP.

Czym jest outsourcing usług BHP?

Na to pytanie odpowiada specjalista z firmy BHP Inka z Sosnowca: Outsourcing usług BHP polega na zleceniu zewnętrznej firmie bieżących zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie – np. prowadzeniu wymaganej dokumentacji, wsparciu specjalistów w zakresie prawa pracy oraz regularnym przeprowadzaniu kontroli na stanowiskach pracy i w budynkach należących do zakładu pracy, oraz oczywiście organizowaniu wymaganych przez prawo szkoleń BHP dla pracowników.

Na czym polega szkolenie okresowe dla pracodawców?

Szkolenia BHP dla pracodawców mają dużo szerszy zakres niż te, w których uczestniczą pracownicy – poza wiadomościami z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy czy ochrony przeciwpożarowej, poznają oni również inne, ściślej związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi czy prawem pracy. Najważniejsze tematy poruszane podczas takich szkoleń to:

  • prawna ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych
  • obowiązki pracodawcy wobec pracownika
  • wynagrodzenia dla pracowników i zawieranie umów
  • czas pracy oraz urlopy pracownicze
  • organizowanie pracy i zarządzanie ludźmi
  • działania antymobbingowe

Jak wyglądają szkolenia BHP w dobie koronawirusa?

W obecnych czasach przeprowadzanie standardowych kursów jest albo niemożliwe, albo bardzo ograniczone. Jeżeli więc nie satysfakcjonuje nas przekładanie szkolenia na jakiś bliżej nieokreślony termin, lub branie w nim udziału zgodnie z wszystkimi zaleceniami epidemiologicznymi – w małych grupach, maseczkach i zachowując dystans społeczny – naprzeciw nam wychodzi możliwość odbywania szkoleń BHP online w formie e-learningu. Jest to również idealne rozwiązanie dla osób, które mają problem z zarezerwowaniem konkretnych dni i godzin na kurs – będą mogły w ten sposób brać w nim udział, kiedy będzie to dla nich wygodne. Wszystkie szkolenia są cały czas dostępne na platformie e-learningowej, więc możliwe jest korzystanie z zawartych w niej materiałów w dowolnym momencie. Można również wracać do  ich przez cały okres, na który wykupujemy dostęp do kursu – w każdej chwili można więc sprawdzić w dostępnych tam materiałach jakąś informację czy przypomnieć sobie fragment, który nam umknął.