Biblioteka Pracodawca
16 lipca 2021

Jak zapewnić bibliotece bardziej elastyczne godziny pracy?

Bardziej elastyczne godziny pracy dla biblioteki to dwa łączące się ze sobą wątki: lepszej organizacji pracy personelu biblioteki oraz łatwiejszego dostępu dla jej użytkowników. W naszym artykule przyjrzymy się kilku nowoczesnym rozwiązaniom, dzięki którym biblioteki rzeczywiście na obu płaszczyznach mogą funkcjonować bardziej elastycznie. Usprawniają pracę i ułatwiają dostęp do zasobów użytkownikom. Biblioteki mogą być dziś naprawdę nowoczesne!

Lepsza organizacja pracy personelu biblioteki

Wiele bibliotek wciąż funkcjonuje w taki sposób: w określonych godzinach pracownicy zajmują się wyłącznie bezpośrednią obsługą użytkowników, a dopiero po zamknięciu następuje dystrybucja zwróconych książek, płyt, czasopism itd. na właściwe miejsce. Nowoczesne technologie pozwalają na to, by pracownicy mogli realizować oba zadania w czasie otwarcia biblioteki; idąc tym tropem, pozwalają zapewnić bibliotece bardziej elastyczne godziny pracy. Wydłużyć godziny jej pracy w kontekście obsługi użytkowników. Książki i inne zbiory są czipowane, widoczne w systemie dostępnym dla pracowników, łącznie z informacją, gdzie docelowo powinny trafić. Jeszcze bardziej zaawansowane narzędzie to wrzutnia książek, która nie tylko rozpoznaje umieszczony na niej element, ale też dystrybuuje go w odpowiednie miejsce, np. na dane piętro w bibliotece. Nie są to oczywiście gotowe rozwiązania, a systemy opracowywane indywidualnie dla konkretnej biblioteki, co możemy podpatrzeć na stronie firmy zajmującej się rozwojem bibliotek właśnie, firmy Elibron ze śląska, a konkretniej z miasta Tychy.

Łatwiejszy dostęp dla użytkowników biblioteki

Mówiąc o elastycznych godzinach pracy biblioteki, myślimy nie tylko o usprawnieniu działań pracownikom, ale też o lepszym dostępie dla użytkowników. To spójna całość. Wspomniana wrzutnia książek to właśnie przykład systemu, który ułatwia zwrot książek obu stronom – pracownikom i użytkownikom.

Podobnie jest z trezorami bibliotecznymi. To specjalnie zaprojektowane skrzynki, do których użytkownik biblioteki może po prostu wrzucić wypożyczoną książkę, by ją zwrócić. Ot tak, bez konieczności czekania w kolejce itd. Książki lądują we wózku zamontowanym wewnątrz trezora, a za jego pomocą są następnie dystrybuowane przez pracownika biblioteki w docelowe miejsca. Trezory biblioteczne mogą być montowane wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Na koniec warto też wspomnieć, że w niektórych nowoczesnych bibliotekach funkcjonują już systemy samoobsługi dla użytkowników.