legalizacja pobytu zatrudnianie cudzoziemcow Pracodawca
7 kwietnia 2022

Jakich formalności trzeba dopełnić, zatrudniając cudzoziemców?

Zatrudnienie cudzoziemca jest nieco bardziej skomplikowane niż zatrudnianie obywateli Polski – zwłaszcza jeśli przyszły pracownik nie pochodzi z krajów UE i EOG. Cudzoziemca może podjąć pracę dopiero po dopełnieniu szeregu formalności i zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób przebiega proces przyjmowania do pracy obcokrajowca.

Formalności obowiązujące przy zatrudnianiu cudzoziemca od A do Z

Przede wszystkim, każdy obcokrajowiec, który zamierza podjąć pracę na terenie Polski, musi posiadać ważny dokument pobytowy, który legalizuje pobyt takiej osoby na terytorium naszego kraju. Może być to kart pobytu, wiza lub paszport biometryczny. Pracodawca dokument musi skserować i przechowywać przez cały okres trwania stosunku pracy. Warto wiedzieć, że obowiązujące przepisy zabraniają zatrudniania osób, które przyjechały do naszego kraju w celach na przykład turystycznych lub korzystają z ochrony czasowej albo gdy pobyt wiąże się ze względami humanitarnymi.

Oprócz dokumentów pobytowych każdy cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na wykonywanie pracy w Polsce. Co ważne, po uzyskaniu oświadczenia, praca może być świadczona wyłącznie na rzecz podmiotu, którego zezwolenie dotyczy. Warto wiedzieć, że obowiązuje kilka trybów. Dokumentem uprawniającym do pracy może być zezwolenie na pracę lub pracę sezonową oraz zezwolenie na prace i pobyt czasowy. W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji odpowiedni urząd pracy wystawia oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ostatnim etapem związanym z formalnościami jest przygotowanie i podpisanie umowy o pracę, która powinna być zrozumiałą dla obydwu stron – dlatego warto ją przetłumaczyć na język, którym posługuje się cudzoziemiec. Obecnie zatrudnianych jest coraz więcej pracowników zza wschodniej granicy, a w formalnościach związanych z ich pobytem może pomóc warszawskie Biuro Rachunkowe OK SERVICE, którego pracownicy posługują się między innymi językiem ukraińskim i rosyjskim.

O czym warto pamiętać, zatrudniając cudzoziemców?

Reasumując, o procedurze zatrudnienia cudzoziemca decyduje jego kraj pochodzenia. Jeden z etapów legalizacji pobytu cudzoziemców w Warszawie to określenie charakteru pracy – inny tryb obowiązuje bowiem przy pracy sezonowej, a inny dla prac całorocznych. Zawsze przed skompletowaniem dokumentów konieczne jest zapoznanie się z wymogami konkretnego urzędu – każda jednostka może mieć swoje indywidualnie określone wymagania. Co więcej, warunki zatrudnienia w umowie nie mogą odbiegać od tych wskazanych w oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę.