Pracodawca
27 marca 2017

W jakim celu wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca zobowiązany jest do regularnego przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, w wyniku której określa się zagrożenia związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Wiele osób postrzega ocenę ryzyka zawodowego jako biurokracyjny wymysł, jednak poza zwykłą formalnością, ocena ryzyka zawodowego niesie za sobą wiele korzyści.

Zapobieganie wypadkom

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego służy przede wszystkim określeniu występujących zagrożeń oraz zbadaniu, czy środki zapobiegawcze przynoszą pożądany skutek oraz jakie jeszcze działania można podjąć, aby, mimo zagrożenia, do wypadku nie doszło. Celem tego jest stworzenie bezpiecznego miejsca pracy i ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi, na które są narażeni.

Mniej stresu

Im mniej wypadków, tym mniej stresu, zarówno dla pracodawcy, jak i samych pracowników. Dzięki ocenie ryzyka zawodowego wprowadzone środki mające zapobiegać wypadkom przynoszą pożądany skutek, a pracownicy czują się bezpieczniej podczas wykonywania swoich obowiązków. Jest to również oszczędność pieniędzy, bo chociaż odpowiednie szkolenia oraz środki ochronne wymagają zainwestowania funduszy, to są to znacznie mniejsze kwoty niż te, które pracodawca musi udźwignąć, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy.

Współpraca z BHP-owcem

Podczas tworzenia bezpiecznego miejsca pracy niezwykle ważna jest współpraca z inspektorem BHP, np. z firmy Firewall – Systemy Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, który wprowadzi odpowiednie do występującego zagrożenia zabezpieczenia i przeprowadzi stosowne szkolenia, np. z udzielania pierwszej pomocy czy przeciwpożarowe. Najlepiej, jeśli współpraca z takim podmiotem ma charakter stały – wówczas możemy liczyć na wsparcie merytoryczne, a także mamy pewność, że inspektor BHP dobrze zna naszą organizację.