Odzież BHP Pracodawca
14 października 2021

Kto odpowiada za zaopatrzenie pracownika w odzież BHP?

Odzież ochronna a przepisy polskiego prawa

O tym, kto musi nosić odzież ochronną i w jaki sposób ona ma zostać dostarczona, jasno mówią przepisy polskiego prawa, a wszelkie wytyczne ujęte są w Kodeksie Pracy. Normy BHP nie traktują o konkretnych stanowiskach zajmowanych przez pracowników, którzy muszą być wyposażeni w specjalne ubrania. Mówią jednak o warunkach wykonywania zawodowych obowiązków, w których działań nie można realizować w odzieży prywatnej.

Odzież ochronna ma zabezpieczać pracownika przed ewentualnymi zagrożeniami, jakie wynikają z powierzonych mu zadań. Można uwzględnić w tym zakresie zagrożenia chemiczne, termiczne czy mechaniczne. Odzież robocza to natomiast ta, która ma chronić przed zabrudzeniami czy zniszczeniem ubrań własnych pracownika, co może wydarzyć się jako efekt wykonywanych na danym stanowisku obowiązków. 

Zaopatrzenie w odzież BHP a regulamin miejsca pracy

O tym, kto zaopatruje pracownika w specjalne ubrania ochronne czy robocze, mówi wewnątrzzakładowy regulamin pracy. Przepisy BHP przewidują w tym aspekcie różne rozwiązania.

Jak potwierdzają specjaliści z AMW Odzież Robocza, w ich sklepie zamówienia składają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Odzież ochronna i robocza, w tym obuwie, może być dostarczana pracownikom przez pracodawcę, ale nie musi. Pracownik może samodzielnie zadbać o takie wyposażenie, natomiast pracodawca ma obowiązek zwrócić mu koszty zakupu ubrań.

Co więcej, osoba zatrudniona w niektórych przypadkach może również wykonywać swoje zawodowe obowiązki we własnym ubraniu, a pracodawca wypłaci mu ekwiwalent, jeśli ulegnie ono zniszczeniu.

Należy przy tym wspomnieć, że odzież BHP musi być dostarczona przez pracodawcę pracownikom, jeśli w miejscu pracy mają być zachowane specjalne warunki bezpieczeństwa albo praca wymaga określonej higieny pracy, sterylności czy technologii. Trudno wyobrazić sobie, aby lekarze samodzielnie zaopatrywali się w kitle, a budowlańcy w ochronne kaski lub kombinezony. Jak widać, wiele zależy od specyfiki wykonywanego zawodu, ale także warunków, jakie mają być zachowane w miejscu realizowanych obowiązków na danym stanowisku.