urządzenie transportu bliskiego Pracodawca
3 grudnia 2019

Najczęstsze przyczyny awarii UTB i urządzeń komunalnych  

UTB jest skrótem od Urządzeń Transportu Bliskiego, czyli jednego z podstawowych rodzajów maszyn, jakie wykorzystywane są obecnie w większości przedsiębiorstw. Dzięki sprzętom UTB możliwe jest szybkie oraz łatwe transportowanie ładunków, jak również osób. UTB mają ograniczony zakres pola pracy, natomiast czynności z ich wykorzystaniem najczęściej wykonywane przez operatora danego urządzenia, posiadającego odpowiednie szkolenia oraz kwalifikacje w znacznym stopniu przyspieszają wykonanie zadań.

Urządzenia do Transportu Bliskiego – charakterystyka

Producenci urządzeń umożliwiających transport bliski robią wszystko, aby osiągnąć maksymalną wydajność podczas korzystania z ich urządzeń przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożeń, jakie niesie korzystanie z tych maszyn. Jednymi z najpopularniejszych urządzeń zaliczanych do kategorii UTB, które bardzo często stosuje się w różnych zakładach, są między innymi:

 • wyciągarki oraz wciągarki,
 • suwnice,
 • żurawie,
 • wózki jezdniowe,
 • podesty ruchome

Specjalista z firmy Konserwacja Żurawi zauważa: Duża różnorodność urządzeń do transportu bliskiego wymusiła dostosowanie przepisów do ich użytkowania. Dotyczy to między innymi podstawowych wymagań w sprawie zachowania bezpieczeństwa czy higieny pracy. Kwestia ta dotyczy wykorzystania maszyn przez pracowników. Przepisy tłumaczą także dokładnie, jakie usterki mogą najczęściej pojawić się podczas użytkowania poszczególnych urządzeń.

Usterki UTB i pojazdów komunalnych

Usterki i awarie mogą zdarzyć się w przypadku każdego urządzenia. Braki oraz awarie powstające w urządzeniach transportu bliskiego mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji i w znaczącym stopniu wpływają na bezpieczeństwo pracy pracowników. Ważne jest, aby wszystkie urządzenia tego typu poddawane były regularnym kontrolom, dzięki którym możliwe jest wykrycie nieprawidłowości w zalążku oraz podjęcie kroków mających na celu ich usunięcie.

W przypadku korzystania z żurawi samojezdnych z napędem hydraulicznym, najczęstszymi sytuacjami awaryjnymi są momenty:

 • w których dochodzi do nieumyślnego uruchomienia sterowników podpór,
 • gdzie nie ma szans na wyłączenie maszyny przy użyciu awaryjnego przycisku,
 • takie jak np. nieprawidłowe dojście do kabiny sterującej czy brak osłony na mechanizmach zębatych.

Do najczęstszych przyczyn awarii w przypadku dźwigników wyposażonych w napęd mechaniczny zalicza się brak:

 • widocznego oznaczenia miejsca sterowania operatora,
 • zabezpieczenia przed możliwością wysunięcia się łańcuchów,
 • odpowiedniego zabezpieczenia i oświetlenia miejsca pracy,
 • odpowiedniego systemu dźwiękowego.

Konserwacja i prace serwisowe urządzeń

Przeglądy urządzeń do transportu bliskiego powinny być powierzane przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w danym zakresie. Firma taka musi mieć odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie, dzięki którym skutecznie będzie mogła podjąć się pracy związanej z serwisowanie UTB. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa oferujące wyjątkowo atrakcyjne ceny nie zawsze posiadają kadrę wykwalifikowanych pracowników doświadczonych w wykonywaniu tego rodzaju prac.