kontrola pracownikow Pracodawca
12 maja 2016

Czy pracodawca może kontrolować pracowników?

Budowanie wzajemnego zaufania w pracy jest bardzo ważną kwestią, szczególnie, jeśli trzeba wziąć pod uwagę relację hierarchiczną na szczeblu pracownik-pracodawca. Niezbędny wówczas jest obustronny szacunek. Nawet zażyłe relacje i skrócony dystans nie wykluczają obowiązku odpowiedzialności. Dlatego pracownik ma swoje prawa i swobody oraz obowiązki wynikające ze stanowiska, pracodawca zaś w stosunku do pracownika ma obowiązek szanować jego pełną swobodę, a także możliwość kontrolowania przebiegu pracy.

Na czym polega monitorowanie pracy pracowników? Na ile pracodawca może pozwolić sobie na taką kontrolę?

Zapraszamy do lektury!

Niszczycielski wpływ kontroli na atmosferę pracy

Nierzadko zdarza się, że w miejscu pracy jest wprowadzony monitoring. Istnieje jednak przekonanie, że nie jest to zgodne z prawem, łamie wolność i prywatność pracowników. Jak jest w rzeczywistości?

Taka nachalna kontrola wzbudza wiele kontrowersji. Przede wszystkim jest oznaką podejrzliwości i wznieca atmosferę konfliktów. W jaki sposób zatem pracodawca powinien oceniać efektywność pracy i zadaniowość zatrudnionych osób?

Czy monitoring jest dozwolony?

Przede wszystkim wszelkie metody kontroli powinny być oznajmione pracownikom. Jeśli struktura pracy wymaga szczególnych kontroli, każda zatrudniana osoba powinna być o tym poinformowana. Co więcej, monitoring nie może przekraczać granic wolności i prywatności. Miejsca, w których mają zostać umieszczone kamery, nie mogą wzbudzać żadnych wątpliwości. Bez wątpienia niedozwolone jest montowanie kamer w łazienkach. Nagrania z kamer mogą posłużyć za dowód w sprawach tylko wtedy, gdy powyższe warunki będą spełnione. W innym wypadku nie stanowią legalnego źródła informacji.

Ostrożnie z kontrolą pracowników

Co więcej, niezadowoleni pracownicy mogą nawet oskarżyć pracodawcę o mobbing! Kamery w pomieszczeniach socjalnych czy kuchniach są powodem do niepokoju, a pracownicy prędzej czy później zaczną dochodzić swoich praw.

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy byli lojalni, sam musisz wykazać się lojalnością!

Złoty środek

Przede wszystkim po różne dozwolone metody kontroli sięgaj wówczas, gdy masz ku temu jakieś powody albo sprawdzone podejrzenia co do nieodpowiedniego zachowania pracowników.

Jeśli zakładasz, że w firmie mają miejsce kradzieże, upewnij się i nie oskarżaj nikogo bez żadnych dowodów – fałszywe oskarżenia spowodują nieodwracalną stratę dobrego pracownika. Ważne, aby zadbać o odpowiednią komunikację w miejscu pracy.

Jeżeli masz pewność, że Twój pracownik jest nieefektywny albo nie dotrzymuje warunków umowy, zacznij od szczerej rozmowy. Przedstaw swoje obawy i poproś o poprawę – szczera rozmowa twarzą w twarz przynosi większe korzyści niż złowieszcza kontrola całego biura.