odszkodowanie Pracodawca
6 kwietnia 2018

Przebieg postępowania o podwyższenie odszkodowania za wypadek

Każda ofiara wypadku samochodowego ma prawo do odszkodowania, które wynagrodzi jej poniesioną szkodę – nie ma w takiej sytuacji znaczenia, czy ofiarą danego wypadku jest kierowca, pasażer, rowerzysta czy pieszy. Wyjaśniamy poniżej, jak przebiega postępowanie sądowe o podwyższenie odszkodowania za wypadek i czy opłaca się wytaczać sprawę w sądzie w takiej sytuacji.

 

W wielu przypadkach skierowanie sprawy do sądu jest jedyną możliwością uzyskania od ubezpieczyciela odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru poniesionej szkody. Jest to działanie uzasadnione, ponieważ dokonanie oceny sprawy przez biegłych sądowych jest zdecydowanie bardziej wiarygodne niż wycena ekspertów z towarzystw ubezpieczeniowych. Wynikiem pozwu jest wydanie przez sąd wyroku uznającego lub oddalającego powództwo poszkodowanego. Skutkiem prawomocnego wyroku jest obowiązek wypłaty przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania we wskazanej wysokości.

 

Jak dodaje pracownik Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym: Pamiętajmy, że odszkodowanie należy nam się nie tylko za wypadki komunikacyjne, ale także za wypadki przy pracy, śmierć bliskiej osoby na skutek wypadku oraz inne nieszczęśliwe zdarzenia. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy w naszym przypadku możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, najlepiej udajmy się na konsultację do kancelarii odszkodowawczych. Udzielą nam porady dotyczącej naszej sprawy, a następnie, jeśli zdecydujemy się wnieść pozew, będą nas reprezentować w sądzie i wspomogą w walce o należne pieniądze.

 

Do kogo występujemy o odszkodowanie

Ponieważ w Polsce obowiązuje system ubezpieczeń OC, o odszkodowanie należy wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Jeśli sprawca nie był ubezpieczony, wówczas roszczenia kierujemy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pamiętajmy, że możemy złożyć pozew nawet wówczas, jeśli w związku z wypadkiem toczy się postępowanie prokuratorskie lub sprawa przed sądem karnym.

 

Jak przygotować się do postępowania?

 

Pierwszym krokiem w walce o wyższe odszkodowanie jest zebranie dowodów. Liczy się zarówno dokumentacja dotycząca zdarzenia, jak i dokumentacja medyczna oraz rachunki potwierdzające wydatki. Bardzo ważną rolę na etapie postępowania sądowego odgrywają świadkowie, zaliczamy do nich nie tylko świadków wypadku, ale także osoby, które towarzyszyły poszkodowanemu w procesie dojścia do zdrowia.

 

Decyzję o wystąpieniem z pozwem o wyższe odszkodowanie podejmujemy w sytuacji, jeśli w naszej opinii zaoferowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest zaniżone. Najpierw przysługuje nam prawo do odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a jeśli droga odwoławcza jest niesatysfakcjonująca, możemy złożyć pozew do sądu. Pozew wnosimy samodzielnie albo za pomocą kancelarii.

 

Ile trwa postępowanie o podwyższenie odszkodowania?

 

Czas trwania spraw o podwyższenie odszkodowania za wypadek jest różny, zależy przede wszystkim od szybkości działania właściwego sądu oraz charakteru sprawy. W dużym uogólnieniu można założyć, że po złożeniu pozwu do sądu i opłaceniu wpisu, na samo trafienie sprawy na wokandę czekamy od 1 do 6 miesięcy. Rozprawa trwa kolejne 6-8 miesięcy, dlatego powinniśmy być przygotowani, że całe podstępowanie zakończy się mniej więcej po roku (jeśli nie zostanie wniesiona apelacja od wyroku sądu).

 

Pomimo opieszałości sądów, nie powinniśmy zaniechać swojego prawa do sprawiedliwego odszkodowania. Jeśli uznasz, że Twoje odszkodowanie jest za niskie, nie bój się walczyć o swoje przed sądem. Przed złożeniem pozwu warto jednak udać się do kancelarii odszkodowawczej, jej pracownicy zbadają Twoją sprawę i bazując na doświadczeniu doradzą, czy warto występować do sądu – często sama ocena sytuacji poszkodowanego nic nie kosztuje, kancelaria pobiera honorarium dopiero po zakończeniu sprawy. Dzięki wizycie w kancelarii unikniesz ryzyka poniesienia kosztów sądowych w przypadku przegranej sprawy.