zwolnienie Pracodawca
13 marca 2018

Przywrócenie do pracy po zwolnieniu – co warto wiedzieć

Umowa o pracę ma chronić obie strony: pracodawcę i pracownika. Pracodawca zyskuje pewność, że pracownik nie odejdzie z dnia na dzień, pracownik zaś może cieszyć się stabilnym zatrudnieniem i świadczeniami socjalnymi. Czasem jednak na osobę zatrudnioną spada jak grom z jasnego nieba wypowiedzenie. Nie zawsze jest ono słuszne i zgodne z procedurami. Co wtedy?

Co prawo pracy mówi o wypowiedzeniu?

Dzięki możliwości wypowiedzenia umowy stosunek pracy jest dobrowolny i trwa, póki obie strony tego chcą. Jak powinno wyglądać złożenie wypowiedzenia ze strony pracodawcy? Na to pytanie odpowiada specjalista z Kancelarii Prawnej Winkler.

Pracodawca powinien dopilnować, aby forma wypowiedzenia była pisemna, a decyzja uzasadniona w przypadku umowy na czas nieokreślony. Po wręczeniu pracownikowi dokumentu należy zadbać o przestrzeganie terminów okresu wypowiedzenia. Jeżeli w zakładzie pracy działa związek zawodowy, musi być poinformowany o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę. Związek ma 5 dni na przedstawienie swoich obiekcji, ale nie ma decydującego głosu.

Niedotrzymanie warunków poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę daje zwalnianemu możliwość podważenia wypowiedzenia na drodze sądowej. Są także inne okoliczności, które pozwalają zasądzić decyzję pracodawcy. Niesłusznie lub niepoprawnie zwolniony pracownik może ubiegać się o odszkodowanie albo powrót do pracy.

W jakich sytuacjach można starać się o przywrócenie do pracy i jak to zrobić?

Są dwie sytuacje, w których pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy:

  • Błędy formalne wypowiedzenia, np. niezachowanie pisemnej formy, brak uzasadnienia albo wypowiedzenie umowy pracownikowi w okresie chronionym.
  • Nieprawdziwe lub niedostateczne uzasadnienie. Musi ono spełniać kilka warunków: być zgodne z prawdą, rzeczywiste, konkretne oraz przedstawione pracownikowi w klarowny i zrozumiały sposób. Przykładowym powodem wypowiedzenia mogą być: nagminne spóźnienia i nieobecności w pracy, likwidacja stanowiska, niewykonywanie poleceń przełożonych, brak sumienności i zaangażowania, niewywiązywanie się z obowiązków i inne. Powodem zwolnienia nie mogą być np. osobiste sympatie przełożonych.

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie i chce je podważyć, ma 7 lub 14 dni na wniesienie odwołania (7 od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem, a 14 w przypadku otrzymania oświadczenia bez wypowiedzenia).

Sąd rozpatruje argumenty pracownika oraz pracodawcy i – jeżeli wypowiedzenie miało błędy formalne albo uzasadnienie nie spełnia wyżej wymienionych warunków – może przywrócić osobę zwolnioną do pracy. Musi ona wyrazić chęć jej kontynuowania w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji sądu. Wypowiedziana umowa ponownie wchodzi w życie. Co ważne, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres, kiedy nie pracował na skutek podważonego wypowiedzenia, nawet wtedy, kiedy w tym czasie dorabiał w innym miejscu (wynagrodzenie za maksymalnie 2 miesiące).