bezpieczeństwo maszyn Pracodawca
2 maja 2018

Rozwiązania Przemysłu 4.0 w obszarze bezpieczeństwa

Termin Przemysł 4.0 należy rozumieć jako tzw. czwartą rewolucję przemysłową. To oczywiście nazwa umowna, czy też raczej zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych w rozumieniu technicznym maszyn i systemów oraz wprowadzanie takich zmian w procesach produkcyjnych, których celem jest zwiększanie wydajności także poprzez elastyczne możliwości zmian asortymentu. Pojęcie to dotyczy w równym stopniu tworzenia nowych technologii, jak i opracowywania nowych sposobów pracy i roli człowieka w przemyśle.

Ciekawa nazwa

Skąd ta nazwa? Rzecz wiąże się z historią industrializacji, gdzie można wyróżnić trzy decydujące momenty, które każdorazowo w radykalny sposób zmieniały sposób wytwarzania dóbr materialnych przez człowieka. Mieliśmy więc do czynienia najpierw z mechanizacją związaną z wynalezieniem silnika parowego, później z elektryfikacją, dzięki której możliwa stała się produkcja towarów w dużych seriach, aż wreszcie nastąpiła era cyfryzacji znacznie zwiększająca wydajność, precyzję i elastyczność pracy poprzez komputerowe przetwarzanie danych i sterowanie maszynami za pomocą oprogramowania. Te trzy momenty przyjęło się określać terminami: Przemysł 1.0, Przemysł 2.0 i Przemysł 3.0. O tym, co niesie ze sobą Przemysł 4.0, oraz jakie rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa są tutaj do zaproponowania, opowiedzą nam specjaliści z firmy ELOKON Polska z Warszawy.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Podstawą nowego podejścia do procesów produkcyjnych, do Przemysłu 4.0 jest integracja systemów, ludzi i sterowanych cyfrowo maszyn z internetem i technologiami informatycznymi oraz tworzenie odpowiednich sieci produkcyjnych. Taki sposób podejścia do produkcji umożliwia niezawodną identyfikację wytwarzanych lub wykorzystywanych do wytwarzania materiałów, które otrzymują także możliwość niezależnego komunikowania się ze sobą. Nie wchodząc w techniczne zawiłości tego systemu, można powiedzieć, że dzięki unifikacji świata rzeczywistego maszyn i ludzi ze światem internetu i nowoczesnymi technologiami informatycznymi możliwe jest wzajemne wymienianie informacji w toku produkcji na każdym jej etapie – poczynając od złożenia zamówienia i dostarczenia materiałów wytwórczych, aż do wysyłki gotowego produktu do klienta. Wspieranie załogi w systemie Przemysł 4.0, zapewniające dostęp do każdej przydatnej informacji, w dowolnym czasie i miejscu, znacznie zwiększa elastyczność produkcji, umożliwiając wytwarzanie zindywidualizowanych wyrobów, nawet w bardzo krótkich seriach, co oczywiście ma swoje ekonomiczne przełożenie na wyniki przedsiębiorstwa. Rozwiązania tego systemu pomagają obniżać koszty produkcji i elastycznie reagować na życzenia klientów, co daje stosującym je przedsiębiorcom istotną przewagę nad konkurencją.

Co Przemysł 4.0 ma do zaoferowania w zakresie bezpieczeństwa?

Zysk zyskiem, lecz na pierwszym miejscu zawsze należy mieć na uwadze bezpieczeństwo ludzi. Nie wszyscy pracownicy, nawet najnowocześniejszej fabryki, stoją bezpiecznie za pulpitami sterowniczymi lub siedzą wygodnie przed ekranami komputerów. W każdym zakładzie wytwórczym istnieją momenty, w których zagrożenie dla zdrowia i życia jest szczególnie duże. Przykładem mogą tutaj być magazyny, bez których żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować. Szacunkowo około 70% wypadków przy pracy jest związanych z obsługą maszyn. To niebezpieczne dla całej firmy – zdarzają się nie tylko uszkodzenia mienia, czy zakłócenia pracy całego przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim groźne dla człowieka obrażenia ciała, czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy. Ostatnia kwestia jest oczywista: każdy chce jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo higieny pracy w miejscu, którym zarządza i za które jest odpowiedzialny. Trzeba też dodać, że w przypadku niepożądanych zakłóceń przywrócenie stanu pierwotnego może wiązać się z naprawdę dużymi kosztami lub wręcz być niemożliwe. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom gwarantujemy ochronę naszego personelu i jednocześnie zachowujemy wydajność produkcji. Audyty bezpieczeństwa maszyn, właściwy dobór urządzeń ochronnych i projektowanie, a w dalszej kolejności wdrażanie technicznych środków bezpieczeństwa to dziś podstawa dla każdego dużego przedsiębiorcy. Przykład? Często do wypadków z udziałem wózków widłowych, których skutkiem mogą być poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć człowieka. Nowoczesne rozwiązania Przemysłu 4.0 w obszarze bezpieczeństwa pracy z wózkami widłowymi mają charakter systemowy, zabezpieczający zarówno ich operatorów, jak i osoby postronne przed niepożądanymi zdarzeniami. Stosuje się tutaj aktywną detekcję osób i przedmiotów, system automatycznego dostosowywania prędkości, wykrywanie uderzeń i monitorowanie skrzyżowań oraz systemy ostrzegawcze. Specjalistyczne firmy parające się wdrożeniami systemów Przemysłu 4.0 oferują w przypadku wózków widłowych, prócz projektów technicznych, także specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie techniczne. Podobnych przykładów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie na styku człowieka z maszyną dochodzi do szczególnie wysokich zagrożeń, można znaleźć mnóstwo. Nowoczesne podejście do produkcji z wykorzystaniem cyfrowych systemów informatycznych i internetu, jakie proponuje Przemysł 4.0, w znacznym stopniu redukuje lub też całkowicie eliminuje wszystkie takie zagrożenia.