szkolenie Pracodawca
12 kwietnia 2018

Szkolenia dedykowane działom logistyki

Logistyka, czyli proces planowania oraz kontrolowania przepływu surowców, materiałów oraz informacji, jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania firmą. Odpowiednio wykwalifikowany zespół logistyki jest niezbędny do tego, żeby firma działała sprawnie. Kompetencje naszych logistyków możemy podnosić podczas dedykowanych dla nich specjalistycznych szkoleń.

Skuteczne negocjacje zakupowe

W trakcie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wygląda proces negocjacji, jak powinna się analizować rynek dostawców, jakie taktyki kupieckie przyjąć na etapie poznawania rynku oraz w jaki sposób prowadzić negocjacje – jakich słów i zachowań unikać w rozmowach z dostawcami.

Zarządzanie zapasami

Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się między innymi czym są zapasy, w jaki sposób powstają i jakie czynniki wpływają na ich poziom.

Arkusze kalkulacyjne w logistyce

-Szkolenie to ma na celu pokazanie uczestnikom jak skutecznie wykorzystywać arkusze kalkulacyjne, które są niezbędnym narzędziem w porządkowaniu danych – mówi przedstawiciel firmy Vademecum, prowadzącej szkolenia – W programie znajdą się zagadnienia dotyczące prawidłowej organizacji danych, analizy danych, najczęściej popełnianych błędów oraz wiele innych.

Zasady prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania ładunków

Wbrew pozorom załadunek pojazdu transportowego jest kwestią skomplikowaną i regulowaną prawnie, dlatego wymagającą odpowiedniej wiedzy. Program szkolenia obejmuje zaznajomienie uczestników z podstawą prawną załadunku oraz zasadami bezpieczeństwa w przewozie ładunków. Uczestnicy poznają rodzaje ograniczeń w obciążeniu pojazdów, siły bezwładności, siły utrzymujące ładunek i wiele innych zagadnień dotyczących tematu.

Modele kosztowe w zakupach nieprodukcyjnych

Kontrola kosztów zakupów pomaga eliminować straty finansowe firmy i podnosić efektywność finansową. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się między innymi jak wyznaczać cele strategiczne w obszarze zaopatrzenia, jak identyfikować potrzeby zakupowe oraz jak stosować podstawowe strategie zakupowe.

System monitorowania przewozu towarów

Uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się między innymi jakie towary podlegają ustawie o monitorowaniu przewozu drogowego towarów, jakie są przepisy na temat zwolnienia z obowiązku monitorowania, czym jest rejestr zgłoszeń (system SENT na platformie PUESC) oraz jakie są obowiązki przewoźnika oraz osób nadających i odbierający towar. Szkolenie kończy się dyskusją, w czasie której uczestnicy mogą zadawać pytania.