szkolenia-pracownikow Pracodawca
26 kwietnia 2018

Szkolenia z planowania i analizy opłacalności procesów inwestycyjnych

Efektywna analiza opłacalności procesów inwestycyjnych oraz optymalne ich planowanie rzadko kiedy są przeprowadzane przez osoby, które kierują się wyłącznie niepopartą odpowiednio dużym doświadczeniem intuicją. Sporą skuteczność w tym obszarze uzyskać można z czasem metodą własnych prób i błędów – znacznie sensowniejszym rozwiązaniem jest jednak wzięcie udziału w szkoleniu z controllingu inwestycyjnego i nauka w oparciu o gromadzoną przez lata wiedzę ekspertów.

Najlepiej, aby szkolenie to nie ograniczało się tylko do prowadzonych przez nich wykładów, nawet jeśli są bogato ilustrowane przykładami z życia. Zdobyciu i utrwaleniu konkretnych umiejętności sprzyjają przede wszystkim ćwiczenia i symulacje, a także prowadzące do wymiany doświadczeń dyskusje ze współuczestnikami.

Teoria w praktyce

Nieocenionym narzędziem w tym przypadku okazuje się organizacja w ramach szkolenia case study z oceny opłacalności projektu inwestycyjnego. To rewelacyjny sposób na zapoznanie się ze statycznymi i dynamicznymi metodami oceniania projektów tudzież wiarygodności prognoz, z umiejętnym wykorzystaniem wskaźników rentowności, płynności, zadłużenia czy sprawności zarządzania oraz uwzględnieniem horyzontu czasowego. Zastosowanie w praktyce technik ich analizy już podczas szkolenia pozwala później z większą łatwością kontrolować przebieg rzeczywistych inwestycji oraz zachować zimną krew w obliczu konieczności korekty ewentualnych błędów.

Wykwalifikowany wykładowca nie mniej ważny niż program

Tak skonstruowane szkolenia organizuje m.in. Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT, współpracujący ponadto z wykładowcami, których doświadczenie, wiedza i umiejętności znalazły uznanie wśród prezesów i dyrektorów finansowych największych polskich przedsiębiorstw – zarówno na polu metodycznym, jak i z uwagi na merytoryczne wsparcie w realnym wdrażaniu optymalizacyjnych rozwiązań. Bogata praktyka zawodowa w połączeniu z talentem pedagogicznym potwierdzonym długoletnią działalnością w ramach katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego to kolejny atut prowadzącej szkolenia kadry.

Adresaci szkolenia

Zdobyte podczas nich umiejętności efektywnego zarządzania ryzykiem w inwestycjach, prowadzenia analiz strategicznych czy prowadzenia niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, a także poznanie wielu innych tajników skomplikowanego procesu, jakim jest controlling inwestycyjny, przyda się nie tylko osobom odpowiedzialnym za zarządzanie kosztami i rentownością projektów, takim jak menedżerowie działów inwestycji, zakupów bądź zamówień publicznych. Ze szkolenia skorzystają także kierownicy takich projektów, analitycy kosztów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak również prezesi tudzież właściciele firm, zwłaszcza budowlanych i deweloperskich, generalni inwestorzy i wykonawcy.