Zarządzanie ludźmi Pracodawca
4 listopada 2019

Sztuka zarządzania ludźmi. Jak zdobyć niezbędne umiejętności?

Zarządzanie ludźmi to sztuka. Technik, które pozwalają osiągnąć wysoką efektywność w pracy menadżera jest wiele. Samodzielne wybranie właściwej dla niejednego może okazać się wręcz niemożliwe. Dobry lider zespołu musi znać swoich pracowników z wielu stron. Oznacza to również, że kierowanie ludźmi wymaga znajomości nie jednej, ale kilku metod pracy i dysponowania wiedzą z różnych dziedzin życia. Jak więc zdobyć niezbędne kwalifikacje menadżerskie?

Postaw na szkolenie dla kierowników/menadżerów

Osoba, która ma przejąć obowiązki kierownika, powinna być dobrze do tego momentu przygotowania. Zarządzania zespołem ludzi można się nauczyć. Oczywiście, pewne cechy wrodzone, jak charyzma, asertywność czy umiejętność pracy w zespole, okazują się niezwykle pomocne, jednak właściwe nastawienie i podejście potrafią zdziałać cuda. Wiele szkoleń z zakresu zarządzania ludźmi kształci również w tym zakresie. Najczęściej obejmują one szeroki zakres wiedzy chociażby z obszarów zarządzania, współpracy, przywództwa czy sprzedaży. Sam program kursów jest już indywidualnie dopasowywany do charakterystyki firmy i potrzeb użytkowników. Przyszli kierownicy i menadżerowie mogą skorzystać ze szkoleń otwartych, jak i zamkniętych, które pozwolą im zdobyć niezbędne umiejętności.

W czym pomaga szkolenie z zarządzania ludźmi?

Najczęstszym celem szkoleń z zakresu zarządzania ludźmi jest wsparcie w rozwijaniu cennych umiejętności pracownika, rozsądnym działaniu, ale też opanowaniu stresu, który blokuje przed prawidłową realizacją zadań. W zależności od programu uczestnicy mogą również nauczyć się skutecznego wpływu na podwładnych, tak by działali odpowiedzialne i samodzielnie.

Ważnym aspektem wielu ofert jest również stworzenie wizerunku osoby zarządzającej. Wielu kierowników wymaga wsparcia, w stworzeniu obrazu własnej osoby – silnej, pozytywnie nastawionej do działania. Warto pamiętać, że dobry przełożony powinien nie tylko wydawać rozkazy, ale być liderem – osobą, z którą pracownicy chcą rozmawiać, mają przyjazne stosunki, a sposób jej działania wywołuje pozytywny wpływ na działanie innych. Dobrze przeszkolony przyszły szef nauczy się również rozwiązywać problemy, nawet te najtrudniejsze, nie tylko pojawiające się wewnątrz zespołu. Wielu coachów uczy również przewidywania sytuacji stwarzających zagrożenie – umiejętności niezbędnej w pracy kierownika.

Dobrze przeprowadzony kurs jest w stanie zmienić podejście każdej osoby, pod warunkiem, że rzeczywiście chce się dowiedzieć, jak wykonywać swoją pracę prawidłowo. Jedną z firm oferujących wysokiej jakości szkolenia w tym zakresie jest Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji.

Cel, jaki powinien zostać osiągnięty u osób po zakończeniu szkolenia, jest uzyskanie przez menadżera odpowiednich kompetencji. Takich, które sprawią, że stanie się osobą wiodącą prym w rozmowach, rozumiejącą interes firmy, w tym pracowników oraz właściwie formułującą swoje oczekiwania.