informatyk Pracodawca
31 lipca 2018

Technik informatyk – charakterystyka zawodu.

We współczesnym świecie, najbardziej pożądanymi zawodami stają się profesje, związane z informatyką. Technika komputerowa i cyfrowa wciąż idzie do przodu, a specjalistów brakuje. Dlatego warto przyjrzeć się zawodowi technik informatyk. Fach ten można zdobyć w szkołach policealnych, w ramach przedmiotów zawodowych. Kształcenie dzieli się na teoretyczne oraz praktyczne. Jaka jest charakterystyka tego zawodu?

Mityczny obraz informatyka, pochylonego przez długie godziny nad klawiaturą komputera, posługującego się niezrozumiałym dla innych slangiem i niechętnie komunikującego się z otoczeniem, pomału odchodzi w przeszłość. Technicy informatycy, to nie niepoważni dziwacy, których świat ogranicza się jedynie do komputera. Osoby, wykonujące ten z jeden najbardziej w tej chwili pożądanych zawodów, muszą wykazywać się bowiem wieloma cechami, takimi jak chęć ciągłego dokształcania się, otwartość i komunikatywność. Co zatem charakteryzuje technika informatyka?

Jaki powinien być dobry technik informatyk

Nie da się zaprzeczyć, że technik informatyk to osoba, której głównym zainteresowaniem jest technika komputerowa oraz szeroko pojęta informatyka, ale to nie wszystko – tłumaczy nam nauczyciel informatyki z Centrum Kształcenia Ustawicznego z Warszawy – Posiadanie zdolności do przyswajania nauk ścisłych, analityczny, logiczny, a zarazem twórczy i kreatywny umysł, dokładność i systematyczność w pracy, to kolejne cechy profesjonalisty w omawianym zawodzie.

Technik informatyk to także osoba, która będzie potrafiła przewidzieć długofalowe skutki swoich decyzji, potrafiąca szybko się skoncentrować, jasno oraz precyzyjne formułować myśli, chcieć wciąż się rozwijać, nie tylko w zakresie nowych technologii, lecz również wiedzy ogólnej o świecie, a także nie będzie bać się innowacji. Spostrzegawczość będzie niemniej ważna.

Zakres obowiązków

Wbrew obiegowym opiniom, zakres obowiązków technika informatyka, jest dość szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do montowania oraz eksploatacji komputera i innych urządzeń, związanych z jego pracą. Profesjonalista w dziedzinie informatyki zaprojektuje i wdroży w życie lokalne sieci, a następnie zajmie się ich administrowaniem oraz zaprojektuje bazy danych. Stworzy także strony internetowe i aplikacje, a następnie będzie nimi zarządzał. Omawiany zawód jest profesją dla pasjonatów, dla których ważne jest ciągłe dokształcanie się w swojej dziedzinie. Dlatego technik informatyk będzie znawcą w dziedzinie systemów operacyjnych oraz programowania strukturalnego i obiektowego. Po dodatkowych kursach, będzie także mógł zająć się grafiką komputerową.

Technik informatyk to zawód z przyszłością. Dzięki wiedzy, zdobytej w trakcie kształcenia, a potem w trakcie nabywania doświadczenia zawodowego, będzie potrafił konfigurować sprzęt oraz oprogramowanie dla podstawowych zastosowań, będzie umiał posługiwać się różnymi językami informatycznymi i tworzyć w nich programy. Będzie się znał również na cyfrowym przetwarzaniu obrazu oraz dźwięku, czyli współczesnych technologiach, obecnych w naszym codziennym życiu.