cudzoziemcy w Polsce zatrudnienie Pracodawca
5 maja 2022

W jakich zawodach w Polsce najczęściej zatrudniają się cudzoziemcy?

Cudzoziemcy są dość liczną grupą zawodową na polskim rynku pracy. Zatrudnia się ich głównie do prostych prac zarobkowych, niewymagających znajomości języka polskiego (lub w stopniu podstawowym). Liczą się raczej umiejętności i chęć do fizycznej pracy, której nie chcą wykonywać rodacy. Jakie są najpopularniejsze zawody wśród cudzoziemców?

Jakie narodowości są najczęściej zatrudniane w Polsce?

Osoby z zagranicy są pożądane na polskim rynku pracy z powodu braku kandydatów (wśród rodaków) na konkretne stanowisko. W Polsce najczęściej zatrudnia się Ukraińców, Białorusinów, Bułgarów, Banglijczyków, Gruzinów, Filipińczyków, Hindusów, Mołdawian, Nepalczyków, obywateli Uzbekistanu i Kazachstanu.

Jakie stanowiska piastują cudzoziemcy?

Cudzoziemcy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z prostymi pracami dorywczymi – w gastronomii, budownictwie, przetwórstwie owocowo-warzywnym, czasem hotelarstwie. Wśród obcokrajowców w Polsce często można spotkać ślusarza, spawacza, elektryka, kierowcę (taksówek, samochodów ciężarowych).

Dość popularnymi zawodami wśród cudzoziemców są też ekspedienci w punktach usługowych, magazynierzy, pracownicy fizyczni gospodarstwa rolnego, kasjerzy, rzeźnicy, operatorzy wózków widłowych, stolarze, pracownicy produkcji, cieśle, lakiernicy, malarze budowlani, kucharze i cukiernicy, mechanicy samochodowi. Polska potrzebuje także obcokrajowców o wyższym wykształceniu medycznym – pielęgniarzy i pielęgniarek, lekarzy, położnych, ratowników medycznych, opiekunów domowych. W branży IT cudzoziemców zatrudnia się na stanowisku informatyka, grafika, testera (często na skutek rotacji i rekrutacji międzynarodowych).

Warto nadmienić, że w przypadku stanowisk fizycznych obcokrajowców zatrudnia się na zasadzie pracy tymczasowej. Zgłaszają się oni do agencji pracy, która przydziela im obowiązki na określony czas. Takimi procedurami zajmuje się firma Worker Service, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie rekrutacji, obsługi kadrowo-płacowej czy legalizacji zatrudnienia.

Jak wygląda sytuacja obcokrajowców-informatyków na polskim rynku pracy?

Niektóre firmy decydują się na zdalną współpracę z obcokrajowcem (dotyczy to także sytuacji Polaków w innych krajach). Tak wygląda sytuacja informatyków, grafików, copywriterów, tłumaczy. Popyt na usługi utalentowanych, zagranicznych pracowników nie zmalał. Po prostu wykonują oni pracę online z własnego domu, zmniejszając zarazem ryzyko opóźnienia realizacji projektu. Niektórym takim pracownikom proponuje się relokację do większego miasta Polski.